Ny resistent bakterie har börjat smitta även i Sverige

Ny resistent bakterie har börjat smitta även i Sverige
Tarmbakterier med ESBL har muterat och utvecklats till ESBL carba, en ny multimultiresistent bakterie. Förra året konstaterades 46 fall i Sverige. Foto: Anna Simonsson

Flera fall av smittspridning av ESBL carba  inom vården förra året.

Folkhälsomyndighetens årliga statistik för utvecklingen under 2014 visar att antibiotikaresistensen ökar i Sverige. Som Vårdfokus rapporterade i går är speciellt ökningen av den nya multiresistenta ESBL carba oroande. Det är tarmbakterier med ESBL som muterat och blivit resistenta mot ytterligare antibiotikagrupper.

– Vi ser nu att flera av de rapporterade fallen av denna aggressiva variant har smittat på okänt sätt inom landet. Det kan tolkas som att vi har en viss spridning i Sverige, säger Olov Aspevall, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten.

Stort mörkertal

Den nya sorten ESBL carba är fortfarande ovanlig med 46 fall sammanlagt under 2014. Men ”vanlig” ESBL har ökat med över 400 procent sedan inrapporteringen startade år 2007. Förra året konstaterades 8 902 fall, vilket bedöms vara en bråkdel av alla som har bakterien i tarmen.

Det är endast de screenade fallen i samband med sjukvård som finns med i statistiken. I dag är det känt att tarmbakterier med ESBL följer med turister hem från många av världens länder, speciellt runt indiska halvön.

Fram till 2013 hade alla fall av den nya ESBL carba blivit smittade utomlands. Nytt i statistiken för förra året är två smittspridningar i Sverige med fyra personer inblandade, varav den ena skedde på sjukhus och den andra inom vård och omsorg utanför akutvården.

Resistent mot karbapenemer

Att Folkhälsomyndigheten och andra svenska experter anser att det är extra oroväckande beror på att ESBL carba saknar rekommenderad behandling. Den är resistent mot karbapenemer som är den grupp antibiotika som varit sista utvägen mot ”vanlig” ESBL.

Årsstatistiken visar också ökning av MRSA med 19 procent och VRE med 77 procent. Tarmbakterien VRE ökade till 402 fall och den stora ökningen förklaras delvis av ett stort utbrott på ett sjukhus i Gävleborg.

MRSA fortsätter öka till totalt närmare 3 000 fall, varav hälften smittades utomlands.

Minskad antibiotikaförbrukning

Bakteriernas möjligheter att utveckla resistens gynnas av att antibiotika används mycket. Därför är det en positiv nyhet i årsrapporten att antibiotikaförsäljningen i Sverige fortsatte nedåt med 4 procent förra året. Men i slutet av 2014 och början av 2015 märks en uppgång.

– Vi följer det. Arbetet mot en klokare antibiotikaanvändning kan inte avstanna. Antibiotika räddar liv – så länge som bakterierna inte är resistenta, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida