Skarp kritik mot förslaget till ny patientlag

Patientmaktsutredningens förslag till ny patientlag kommer inte att minska ojämlikheterna i vården och måste förkastas. Det skriver professor Kristina Hamberg på DN debatt i dag.

16 augusti 2013

I juni lade patientmaktsutredningen fram sina förslag som ska leda till en ny patientlag som är tänkt att ersätta hälso- och sjukvårdslagen. Förslagen har fått ett positivt bemötande bland annat från Vårdförbundet.

Men Kristina Hamberg, professor i allmänmedicin och genusforskare, är mycket kritisk. På DN debatt i dag skriver hon:

”I stället för att aktivt lägga förslag som minskar ojämlikheten i vården abdikerar utredningen i okunnighet och sjunger en slagdänga om fritt vårdval. Sjukvårdens ansvar minskar och läggs på patienten.”

Kristina Hamberg anser att utredningen har bortsett från etablerad kunskap om hur skillnader i hälsa och tillgång till vård hänger samman med geografi, livsvillkor och kön. I stället försöker utredningen framställa fritt vårdval som om det vore en åtgärd för större jämlikhet. Men vårdval gör inte vården mer jämlik för patienter i glesbygd eller för svagare grupper, menar hon.

Förslaget innebär ökad segregering i tillgången på vård och att staten accepterar att vissa patienter får sämre vård, skriver Katarina Hamberg och kräver att det förkastas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida