Ännu en patient fick inte prio 1 trots bröstsmärtor – nu ändras beslutsstödet

SOS Alarm har lex Maria-anmält en missbedömning där en man med smärtor i bröstet och andningssvårigheter felaktigt fick en ambulans med lägre prioritet. Som en följd av händelsen har SOS Alarm gjort en förändring i sitt beslutsstöd som innebär att bröstsmärtor alltid ska ges prioritet 1.

Frågan om hur SOS Alarms beslutsstöd fungerar diskuterades mycket i samband med det så kallade Emil-fallet.

Sedan dess har SOS Alarm arbetat med att både förbättra beslutsstödet, Medicinskt index, samt att utbilda personalen i hur det ska följas.

Ändå har det återigen hänt att en person med bröstsmärtor och andningsnöd inte getts prio 1.

Andades tungt

Mannen ringde 112 och berättade för en sjukvårdsoperatör att han plötsligt fått smärta i bröstet som strålade mot strupen och att han hade svårt att andas. På den ljudfil som spelades in under samtalet hör man att mannen andades tungt.

En ambulans med prio 2 tilldelades och hade fortfarande inte kommit när mannen ringde 40 minuter senare och undrade var ambulansen var. Ambulansen anlände ytterligare fem minuter senare.

Följde inte beslutsstödet

I sin lex Maria-anmälan skriver SOS Alarm att beslutsstödet inte har följts. Sjukvårdsoperatören skriver i sitt yttrande att hon inte hittade något i Medicinskt index som helt och hållet passade in på symtomen.

SOS Alarm uppger att man ska genomföra en ny interaktiv utbildning i höst bland sina medarbetare för att få bättre följsamhet till beslutsstöden samt att den ska följas upp med arbetsplatsträffar och samtalsavlyssning. En förändring av Medicinskt index görs också så att bröstsmärtor alltid ska ges prio 1.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida