Diskriminering att ta högre avgift av samkönat par

Diskriminering att ta högre avgift av samkönat par
Region Östergötland fälls i hovrätten för att ett lesbiskt par fick betala mer för en provrörsbefruktning än ett heterosexuellt par.

Det lesbiska paret fick betala tusentals kronor mer för en insemination än ett heterosexuellt par. Nu fälls Region Östergötland i hovrätten.

16 oktober 2015

Under 2012 vände sig ett lesbiskt par till sjukvården i Östergötland för att få hjälp med assisterad befruktning. De betalade 3 000 kronor för två inseminationstillfällen. Senare fick de veta att heterosexuella par enbart behövde betala patientavgiften.

Genom en lagändring i juli 2005 fick homosexuella kvinnor rätt till assisterad befruktning inom den allmänna sjukvården. Östergötland var ett av få landsting som valde att ta ut en högre avgift. Den motiverades med att barnlösheten var biologiskt betingad – inte orsakad av skada eller sjukdom – och därmed föll utanför landstingets sjukvårdsansvar.

Tingsrättens dom ändras

Diskrimineringsombudsmannen, DO, drev för parets räkning ärendet till tingsrätten, som gick på Regionens linje. Kort sagt var det inte rimligt att jämföra homosexuella- och heterosexuella pars barnlöshet.

Men domen ändras nu i Göta hovrätt, som anser att den diskriminering som kvinnan utsattes för väger tyngre. De finansiella skäl som Regionen framfört kan inte motivera den högre avgiftssättningen.

– Domen tydliggör att den enskildes intresse att inte särbehandlas måste vägas in vid bedömningar, vilket innebär en ändring i förhållande till tidigare praxis på området, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, i ett pressmeddelande.

Kvinnan får enligt domen rätt till en ersättning på 20 000 kronor för diskriminering.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida