Effekten av strejken syns fullt ut först nästa år

I genomsnitt för lands-tingen gav förra årets strejk 4,8 procent mer i lön, och 4,3 i kommunerna. Men siffrorna är både ofullständiga och svårtolkade.

Ännu finns bara preliminära resultat av vad förra årets strejk faktiskt gav. Dessutom är de inte kompletta och det finns många faktorer som gör siffrorna svåra att tolka. Till exempel fick Vårdförbundets medlemmar i Värmland 14,1 procent förra året. I alla fall om man tittar i den officiella lönestatistiken.?

Men för såväl Värmland som för många andra landsting är verkligheten mer komplicerad än så. Därför ska man inte heller stirra sig blind på den löneminskning med 0,2 procent som medlemmarna i Kalmar län och Blekinge enligt statistiken har råkat ut för.?

För bakom siffrorna döljer sig sena överenskommelser och tvåårsavtal som rubbar de statistiska cirklarna.?

Låt oss återvända till Värmland. Där tog det så lång tid för Vårdförbundet och landstinget att komma överens om 2007 års löner att löneökningen, när den äntligen betalades ut, inte kom med när siffrorna lästes av i november 2007.?

När parterna förhandlade om lönerna 2008 enades man om ett tvåårsavtal. De pengar som medlemmarna fick i löneökning för 2008 och 2009 registrerades i november i fjol. Det betyder att bakom de 14,1 procent som finns i skl:s och Vårdförbundets gemensamma statistik döljer sig tre års löneökningar.??

Hur ser det då ut i Blekinge, där lönerna alltså, enligt statistiken, backade ett par tiondelar av en procent förra året? Tittar man på utfallen ett par år tillbaka i tiden, till exempel från 2005 till 2007, är Blekinge den stora vinnaren! 13 procent ökade lönerna då, nästan i klass med Värmlands rekordsiffror i år. Förklaringen heter också här tvåårsavtal. Under samma period får värmlänningarna bara 2,6 procent.

Källa: www.vardforbundet.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida