Fem frågor och svar om kongressen: Så kan jag påverka

2 april 2014

Vilka beslut fattar kongressen?
Beslut i stora framtidsfrågor, strategier och mål. Så vill du lära dig mer om vart ditt förbund är på väg ska du följa kongressen.

Vårdförbundets kongress …
… är förbundets högsta beslutande organ med 190 valda ombud som tillsammans med förbundsstyrelsen representerar medlemmarna.

Hur kan jag som medlem påverka besluten?
Kontakta ombuden från din lokala avdelning och tyck till om förslagen som ska bearbetas på kongressen. Ombuden har i uppdrag att ta reda på vad du och andra medlemmar tycker i olika frågor och att vara din röst på kongressen.

Alla förslag …
…från förbundsstyrelsen (propositioner) och medlemmarna (motioner) finns att läsa på vardforbundet.se.

Vad händer med min motion?
Nu när motionstiden gått ut kan inga nya frågor lyftas till kongressen, men motionerna ska diskuteras och bearbetas på åsiktstorg och i utskott innan kongressen röstar om dem. Samma behandling får förbundsstyrelsens förslag, propositionerna. Förbundsstyrelsens kommentarer till motionerna finns att läsa på vardforbundet.se.

5-8 maj
… håller Vårdförbundet kongress i Stockholm

Vilket inflytande har studenterna?
Styrelsen för den nya organisationen Vårdförbundet Student kommer att vara med på kongressen, men har bara rätt att yttra sig och kan inte komma med förslag. Ett av kongress­ombuden är student, Björn Eriksson. Han representerar avdelning Uppsala.

Viktiga frågor…
… på årets kongress är omorgani­seringen av Vårdförbundet, nattarbete, anti­rasism, arbetsmiljö och lön.

Hur kan jag följa kongressen?
Inspirerande föredrag och beslut i den stora salen webbsänds. Från åsiktstorg och utskott sker inga webbsändningar, men beslutsunderlagen publiceras på Vårdförbundets webbplats där all information om kongressen finns. Av praktiska och ekonomiska skäl är det bara ombud och särskilt inbjudna som kan besöka kongressen på plats.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida