Förklarar bristande samverkan i Skåne med dålig ekonomi

Förklarar bristande samverkan i Skåne med dålig ekonomi
– Uppsägningen är beklaglig, jag hade hoppats på att Vårdförbundet skulle ha tålamod så att vi gemensamt kunnat lösa de problem man anser finns inom samverkan, säger personaldirektören Ann-Sofi Bennheden. Foto: Christiaan Dirksen

Vårdförbundets beslut att säga upp avtalet om regional samverkan med Region Skåne kommer inte som någon överraskning för personaldirektören Ann-Sofi Bennheden. Att facken inte har fått vara med i god tid innan stora och viktiga beslut tagits skyller hon på det ekonomiska läget.

– Jag är väl medveten om kritiken som jag har förstått rör bristande medverkan tidigt från fackligt håll i de större förändringsprocesserna. På grund av det ekonomiska läget i Region Skåne har man bedömt att vissa förändringsprocesser måste gå snabbt, säger Ann-Sofi Bennheden, personaldirektör i Region Skåne.

Tycker inte du att det är viktigt med samverkan?

– Jo, absolut, tanken är att man ska få möjlighet att påverka, men på den övergripande nivån måste beslut tas i politiska nämnder och tidsplaner hållas.

Enligt Ann-Sofi Bennheden har de tidsramar som skulle ha behövts för att möta Vårdförbundets önskemål om inflytande på processen inte funnits.

– Därför har detta ställts på sin spets. Uppsägningen är beklaglig, jag hade hoppats på att Vårdförbundet skulle ha tålamod så att vi gemensamt kunnat lösa de problem man anser finns inom samverkan.

Varför ha ett avtal om det inte följs?

– Man kan ha olika synsätt, när det gäller Region Skånes totala budget och dess struktur finns det ett gränssnitt mellan politiska beslut om mål och inriktning och inflytande för de anställda som kan påverka graden av inflytande.

Vårdförbundets beslut att säga upp samverkansavtalet gäller på alla nivåer i hela Region Skåne, från varje enskild medarbetare till samverkan på regionnivå.

– Den innebär en återgång till MBL, medbestämmandelagen, i hela Region Skåne när det gäller Vårdförbundet. Vi får gå igenom vad det kommer att innebära. Det är så mycket mer än de stora besluten som påverkas av uppsägningen.

Uppsägningstiden är tre månader.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida