Löneavtalet HÖK19

Förlängt avtal: ”Vi kavlar upp ärmarna”

Förlängt avtal: ”Vi kavlar upp ärmarna”
Vårdförbundets ordförande i Kronoberg och Västerbotten, Anna Seiborg Kidell och Jenny Olsson vill båda att arbetsgivarna ska betala med pengar, inte applåder, nästa år, nu när HÖK19-avtalet förlängts.

Åsikterna om det förlängda avtalet skiljer sig. Kronoberg välkomnar beslutet, medan Västerbotten tror att de får mycket att förklara för medlemmarna.

22 december 2020

Idag stod det klart att Vårdförbundets styrelse fattat beslutet att förlänga löneavtalet med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona.

Avtalet skrevs 2019 och har som mål är att prioritera de särskilt yrkesskickliga i Vårdförbundets professionsgrupper. Utfallet den första perioden har varit varierande. I Kronoberg har de särskilt yrkesskickliga fått en rejäl skräll i plånboken, medans i Västerbotten har tongångarna varit kärva, facket har hittills haft svårt att få gehör för själva begreppet särskilt yrkesskickliga.

Därför är det inte oväntat att reaktionerna på att avtalet nu förlängs skiljer sig.

I Kronoberg tycker Vårdförbundets ordförande Anna Seiborg Kidell att det var rätt val.

­­­— Det är bra att det får gå mer tid. Det har gått kort tid hittills och vi har stött på motstånd, med budgetar som redan var lagda. Nu ska vi jobba vidare lokalt, vilket också är meningen. Det finns mycket bra skrivningar i avtalet. Här i Kronoberg känns det bra och vi har goda exempel, och är redo att jobba vidare med avtalet.

Anna Seiborg Kidell uppmuntrar till att ha tålamod med att man inte förändrar synen på lönestrukturen över en natt.

— Första året, 2019, hade vi höga förväntningar och missnöjet med utfallet blev stort. Men 2020 har dialogen varit bra, vi har fått extra pengar av politikerna och haft samsyn med arbetsgivaren. Det har lett till att vi har kunnat skjuta iväg de särskilt yrkesskickliga.

En viktig funktion

Hon menar att om de erfarna och kunniga, som alla vänder sig till med frågor, har högre löner, kan också de nyare se att på den här arbetsplatsen finns möjlighet till löneutveckling.

Nu vill hon se att de särskilt yrkesskickliga inte bara är några man pratar om apropå lön, en gång om året.

— Jag vill att vi börjar prata om dem som den viktiga funktion de är. De finns där som stöd dygnet runt för andra och bidrar med så mycket kunskap till verksamheten.

Utmaningar i Västerbotten

En som inte är lika odelat positiv till förlängningen av HÖK19-avtalet är Västerbottens ordförande Jenny Olsson.

— Beslutet är förväntat och jag kan förstå det utifrån det läge vi är i just nu. Samtidigt har vi enorma utmaningar i Västerbotten, framför allt för de som är anställda av regionen, kommunerna har förstått avtalet bättre.

I samband med att HÖK19 nu förlängdes tillkom en skrivelse om samsyn vad gäller prioriteringen av de särskilt yrkesskickliga. Den hoppas Jenny Olsson ska ge draghjälp i nästa års löneprocess.

— Jag tror att den kan hjälpa oss. Jag känner en öppning med regionen, vi kan kommunicera bättre, och jag börjar se att det finns en vilja även hos dem. Det har varit låst tidigare, säger hon.

Kritiska medlemmar väckarklocka

Hon tror att pandemin kan ha fått regionen att värdera Vårdförbundets grupper högre. Behovet har varit skriande, inte minst av de särskilt yrkesskickliga, som behövts som kunskapsbank och stöd för nya kolleger som kastats in i den ansträngda vården.

Hon tror också att arbetsgivarsidan tog intryck av den nationella lönekonferens som hölls digitalt tidigare i år.

— Där fanns en chattfunktion och våra medlemmar var starkt kritiska. Det blev nog ett uppvaknande för regionen. Vi har också träffat politikerna och beskrivit konsekvenserna av att inte lönesatsa, med uppsägningar.

Men hon ser framför sig ett stenhårt arbete från fackets sida.

— Jag kommer möta mycket besvikelse hos medlemmarna här över att avtalet förlängdes. Men det hade varit jättesvårt att säga upp ett avtal mitt i en pandemi. Men nej, vi firar inte. Däremot ska vi nu kavla upp ärmarna.

Tre nya punkter i avtalet HÖK19

Förutom ett samsynsdokument har Vårdförbundet, SKR och Sobona även också kommit överens om några tillägg i själva avtalet HÖK 19, som gäller partsgemensamma arbeten.

  • Nästa år ska tre gemensamma lönekonferenser arrangeras, i syfte att utveckla den lokala löneprocessen.
  • Parterna ska även ta fram olika typer av stöd till fack och arbetsgivare lokalt, för att arbetet med lönerna ska fungera bättre. 
  • Här finns också en överenskommelse om att förlänga det partsgemensamma arbetet kring utbildningsanställningar. Här ingår nu att utforska förutsättningarna för specialistutbildningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida