Region Jönköping betalar skadestånd till Vårdförbundet

Region Jönköping betalar skadestånd till Vårdförbundet
Vårdförbundet Jönköping och region Jönköpings län har haft delade meningar om hur upphandlingar ska gå till. Nu ska rutinerna skärpas och samverkan förbättras.

Regionen anlitade bemanningsbolag som saknar kollektivliknande avtal utan att samverka med förbundet. Nu ska rutinerna skärpas.

Liksom i övriga Sverige har sjuksköterskebristen varit markant under en tid i Jönköpings län. In i det sista försökte regionen undvika hyrpersonal, men till slut bestämde man sig för att genomföra en upphandling. Ramavtal skrevs med fem bemanningsbolag, varav tre saknade kollektivavtal.

– Det är ett exempel på något som vi hade kunnat påverka, särskild vad gäller vilka krav man ställer på bolagen i upphandlingsunderlagen. Nu fick vi aldrig den möjligheten, säger Eva-Lotta Lager, vice ordförande för Vårdförbundet avdelning Jönköping.

Besked via medier

I stället för samverkan fick Vårdförbundet höra om upphandlingen via lokala medier. Något som väckte stor irritation då parterna under våren arbetat med att se över samverkansavtalet, bland annat för att Vårdförbundet ska bli mer delaktigt i de upphandlingar som görs.

Vårdförbundet ansåg att det rörde sig om brott mot medbestämmandelagen, MBL, och begärde en förhandling om det inträffade samt krävde ett skadestånd på 200 000 kronor.

Regionen erkände misstag

Den 22 juni hölls ett möte mellan parterna, där regionen utan omsvep erkände att det hela gått för fort.

– Som arbetsgivare informerade vi om att det är ett rent förbiseende att samverkan inte skett och att det är olyckligt. Rutinerna för upphandling och samverkan ska ses över i syfte att det ska vara välfungerande i fortsättningen. Vi kommer betala ett skadestånd till Vårdförbundet på en nivå som framgår av kommande protokoll, skriver Anders Liif, personaldirektör i Region Jönköpings län, i ett mejl till Vårdfokus.

Skriftligt löfte

Vad skadeståndet uppgår till vill ingen av parterna avslöja förrän förhandlingsprotokollet är undertecknat, men Eva-Lotta Lager säger att det rör sig om en lägre summa än de 200 000 kronor som begärdes. Dock har Vårdförbundet fått ett skriftligt löfte om att rutinerna ska förbättras och ett förslag på hur det ska gå till. Samtidigt får förbundets medlemmar rätt till en eftermiddag med kompetensutveckling.

– Förhoppningsvis blir det bättre efter det här. Det var målet med vårt agerande, säger Eva-Lotta Lager.

Kritik mot anlitade bolag

Vårdförbundet kan dock inte påverka avtalen med de fem bemanningsbolagen, som sträcker sig över två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Vårdfokus har tidigare berättat om avdelningens kritik mot vilka krav som ställs vid upphandlingar, samt att man flera gånger varnat för ett av de nu anlitade bolagen, som anses bidra till social dumpning.

– Hyrpersonal är en nödlösning i brist på andra, bättre alternativ. Vi vill att man ska satsa på kompetensutveckling, bland annat genom strukturerad yrkesintroduktion, för att kunna behålla de som redan finns i verksamheten, säger Eva-Lotta Lager.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida