Tjänstepensionsavtal

Tjänstepension säkerställd efter smäll i vintras

Tjänstepensionerna för tidigare anställda i landsting och kommuner kommer inte att gå och sänka. Det har fack och arbetsgivare säkerställt i en ny överenskommelse.

Vid årsskiftet uppmärksammades att äldre pensionärer som arbetat inom kommuner och landsting skulle få sina pensioner sänkta i år. Det gällde omkring 150 000 pensionärer, framför allt de som är födda 1937 eller tidigare. I gruppen ingick även Vårdförbundets medlemmar.

Nu har arbetsmarknadens parter inom området kommuner och landsting säkerställt att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Den tidigare sänkningen som Vårdfokus rapporterat om har tidigare räddats för i år genom att tjänstepensionerna för gruppen frystes på 2017 års nivå.

Följer prisbasbeloppet 

Parterna har nu enats om att tjänstepensionen aldrig kommer att bli lägre för tid framåt. Utgångspunkten är pensionen i december 2018, som årligen kommer att räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Det finns också en säkerhetsventil för den enskilde individen som innebär att om pensionen skulle bli bättre med tidigare bestämmelser så kommer den nivån att betalas ut.

– Vi är nöjda och det är skönt att vi har en lösning på plats. Sedan återstår några frågor att förhandla om i höst, säger Cecilia Curtelius Larsson, förhandlare i OFR.

OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, är den fackliga organisation, där till exempel Vårdförbundet ingår, som förhandlar med arbetsgivarorganisationen.

Frågorna som ska förhandlas i höst rör personer födda 1938-1953, samt hur beräkning ska göras för dem som är födda 1954 och senare. De grupperna kan tillhöra både de gamla och nya pensionssystemet, eller enbart det nya.

Fakta

  • De pensionärer vars tjänstepension sänktes i början av 2018 omfattades av de äldre tjänstepensionsavtalen PA-KL, PAK och LPAK.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida