Två nominerade som ordförande

Samman­lagt 32 personer att välja bland. Det fick Vårdförbundets valberedning fram till nomineringstidens utgång den 15 februari.

29 februari 2008

Såväl Anna-Karin Eklund som Ingrid Frisk och Lisbet Löpare Johansson kandiderar till omval som ordförande respektive vice ordförande. Det stod klart ganska tidigt i nomineringsprocessen.

Några dagar innan nomineringstiden gick ut lanserades också en motkandidat till Anna-Karin Eklund när det gäller ordförandeposten: nuvarande förbundsstyrelseledamoten Marina Olsson, också ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

Marina Olsson är en av fyra medlemmar i förbundsstyrelsen som avsagt sig omval. Men hon kan alltså tänka sig att återkomma som ordförande.

Till de åtta platserna som »vanliga« styrelsemedlemmar fanns det 28 personer nominerade när nomineringstiden gick ut. Av dem är fyra nuvarande förbundsstyrelseledamöter: Conny Carlsson, Kristina Nyström, Janet Parmvi och Ann-Sofie Togner.

Eva Lindh, Ejja Häman Aktell och Margot Bergman har avsagt sig omval.

Den som vill veta mer om vilka kandidaterna är och deras bakgrund kan gå in på kongresswebben www.vardforbundet.se/kongress2008 där de finns uppräknade och där också deras egna presentationer finns med.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida