Vårdförbundet-rapport visar: Det behövs inga läkare i ambulanserna

Påståendet att patienter kommer att dö om läkarbilarna försvinner är missvisande, saknar empiriskt stöd och är präglat av brist på insikt i hur modern ambulanssjukvård i Region Skåne fungerar.

Det skriver Vårdförbundet i en egen rapport om den prehospitala vården i Region Skåne.

Rapporten, som har skickats till såväl ambulansledningen som ansvariga politiker, kan ses som ett svar på de uttalanden som läkare i olika sammanhang gjort kring hur ambulansverksamheten fungerar i Skåne. Den är ensam i landet om att ha ett system där prehospitalt verksamma läkare i speciella akutteam följer med vid utryckningar.

Ambulanssjuksköterskorna har högljutt klagat över denna ordning, som enligt dem leder till ett sämre omhändertagande av patienterna eftersom en stor del av tiden går åt till att få kontakt med läkarna. De är också trötta på att behöva få läkarnas tillstånd att utföra sådant som de själva har kompetens att fatta beslut om.

Tidigare utredningar

Två oberoende utredningar, båda beställda av Region Skåne, har slagit fast att läkare på plats sällan är nödvändigt.

– Ändå har läkarna i medierna gått ut och förklarat att patienter riskerar att dö i onödan om verksamheten förändras. Istället för att diskutera hur vi ska få en effektiv vård har det blivit en maktkamp, säger Vårdförbundet Skånes ordförande Pia Andorff.

– Vi vill genom rapporten visa vilken kompetens som faktiskt behövs prehospitalt för att kunna arbeta på ett patientsäkert sätt.

Vetenskapliga studier

Tillsammans med specialistutbildade ambulanssjuksköterskor har Vårdförbundet Skåne gått igenom ett antal vetenskapliga studier och aktuella lagar och förordningar för att se vilket stöd det finns för läkarnas uttalanden.

I rapporten konstateras att i de studier som har gjorts på området, såväl internationellt som nationellt, är det inte visat att överlevnaden förbättras när läkarna finns med på olycksplatsen eller där hjärt-lungräddning behövs.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida