Vårdkonflikten i Danmark skjuts fram av medlaren

Medlaren i den danska avtalsförhandlingen mellan Sundhedskartellet och Danske Regioner och Kommunernes Landsforening har beslutat att skjuta på konflikten i två veckor.

Sundhetskartellen hade varslat om strejk till den 1 april. Men medlarens beslut att skjuta på konflikten innebär att det tidigast den 19 april kan det bli tal om strejk bland landets offentliganställda sjuksköterskor röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

Men den kan också bryta ut tidigare. Om medlaren bestämmer sig för att avbryta förhandlingarna innan de två veckorna har hunnit gå kan strejken inledas tidigast fem dagar senare.

Under påsken förhandlade parterna med varandra, utan att kunna enas.

Sundhetskartellen vidhåller sitt krav på 15 procents lönepåslag under de närmaste tre åren samt att det tillsätts en likalönskommission efter modell av den norska likalönskommissionen, som nyligen föreslog att staten skulle satsa tre miljarder norska kronor extra på att höja lönerna inom de kvinnodominerade fackförbunden i den offentliga sektorn.

Den 11 april träffas parterna igen för att tillsammans med medlaren diskutera avtalet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida