»Vi måste visa att facket gör skillnad«

Cecilia Ekberg åker på sin första kongress i maj. Hon tar med sig flera punkter som hon vill se genomförda.

4 april 2008

Den viktigaste frågan är att visa medlemmarnas kompetens och utarbeta strategier för hur det ska kunna omsättas i högre löner.

– Vi måste ta alla tillfällen i akt när vi träffar arbetsgivare och politiker att beskriva de kompetenser våra yrkesgrupper har. Hur det ska gå till måste vi arbeta med på kongressen, säger hon.

Cecilia Ekberg har efter ett par år på en dialysmottagning just återvänt till sin »gamla« arbetsplats, intensivvårdsavdelningen på Ystads lasarett.

– Vi måste arbeta mer med omvårdnaden – hur vi kan stödja kroppens självläkande krafter genom att se till att patienterna får en så normal sömn som möjligt, för att ta ett exempel. Och visa hur vi med våra åtgärder kan göra vården bättre och vårdtiden kortare.

Samtidigt ser hon arbetsuppgifter som sjuksköterskor inte ska utföra: materialbeställningar, utrymningsplanering, städning.

– Vi får också se upp så att vi inte fastnar i medicinska arbetsuppgifter, för då blir vi bara doktorns assistent. Ska vi få upp lönerna måste vi visa tydligt vad våra yrkesgrupper bidrar med i vården.

Hur strategierna ska se ut vill hon diskutera på kongressen.

Men också hur Vårdförbundet ska få fler medlemmar, särskilt bland de unga.

– Det är framför allt de som inte tror att det gör någon skillnad att vara med i facket. Vi måste bli bättre på att utnyttja de nya medierna, Internet till exempel.

Cecilia Ekberg tycker att det ska bli roligt att få delta i kongressen. Facklig gemenskap sporrar.

– Jag har just varit på en tredagars förbundskurs. Då känner man entusiasm, att man har fått en puff framåt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida