De flesta tar D-vitamin och kalcium i onödan

De flesta tar D-vitamin och kalcium i onödan
Det stora flertalet behöver inte extra D-vitamin, enligt Karl Michaëlsson.Arkivbild: Mostphotos

Forskare har granskat 40 större studier och funnit att D-vitamin varken skyddar mot benbrott eller allvarliga sjukdomar.

24 januari 2014

– Nej, för det stora flertalet gör D-vitamintillskott ingen nytta, det är många som tar det helt i onödan, säger Karl Michaëlsson, professor i medicinsk epidemiologi och överläkare i ortopedi i Uppsala, som skrivit en kommentar till metastudien som publiceras i dag.

Vanligt bland kvinnor

Vitamin D-tillskott har länge lyfts fram som ett allmänt hälsopiller, bra mot de flesta sjukdomar och framför allt viktigt för kvinnor att ta i kombination med kalcium för att undvika osteoporos. I USA tar hälften av alla medelålders kvinnor extra D-vitamin och kalcium.

– I Sverige är det 15 procent av alla kvinnor över 55 år som får det förskrivet av sin läkare, men många fler köper det receptfritt, säger Karl Michaëlsson.

Allt mindre bevis

Men ju fler stora studier som görs desto mindre bevis finns det för att det har någon effekt. Nu har forskare vid universitetet i Auckland gått igenom 40 randomiserade kontrollerade studier och deras slutsats är klar:

Vitamin D-tillskott med eller utan tillägg av kalcium minskar inte risken för benbrott, hjärtinfarkt, stroke eller cancer med mer än 15 procent. Endast två studier kunde visa på positiva effekter på skelettet och det var på mycket äldre kvinnor som vårdades på institution och som både hade låg halt av D-vitamin i blodet och lågt intag av kalcium i maten.

Är det här spiken i kistan för D-vitamintillskotten?

– Nej, det tror jag inte. Det är mycket business i det här och jag misstänker att de som talar sig varma för tillskotten kommer att säga att de doser som använts i studierna är för låga, säger Karl Michaëlsson.

Varnar för höga doser

Men att börja använda ännu högre doser skulle till och med kunna vara farligt för hälsan.

– Även om vi ännu inte vet riskerna med höga doser, så har vi sett att hög blodnivåer av D-vitamin är kopplat till ökad risk för cancer, så jag tycker att man ska vara försiktig.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida