jämlik hälsa

Hälsoklyftorna växer i Sverige

Högutbildade lever nu sex år längre än lågutbildade i Sverige. Skillnaderna i dödlighet mellan olika grupper har ökat de senaste 15 åren.

29 augusti 2016

Det visar Kommissionen för jämlik hälsa som i dag överlämnar ett delbetänkande till Gabriel Wikström (S), minister med ansvar för folkhälsa och sjukvård.

Nya data som redovisas i betänkandet visar att högutbildade kvinnor och män kan räkna med nästan sex år längre liv än lågutbildade. Samtidigt ökar också skillnaderna inom gruppen med kort utbildning.

– Dessa stora skillnader är inte värdigt ett land som Sverige, säger kommissionens ordförande Olle Lundberg.

I maj nästa år lägger kommissionen fram hela sitt betänkande som kommer att innehålla förslag kring hur hälsoklyftorna ska minska. Olle Lundberg berättar att det handlar om tre olika typer av åtgärder.

1. Stärka människors egen handlingsförmåga. Att ytterligare öka kunskaper och kompetenser eller underlätta möjligheterna till hälsosamma val är exempel på sådana åtgärder.

2. Samhället kan göra mer av de välfärdsinsatser som bidrar till att stärka människor som har mindre egna resurser. Mödravården, BVC och förskolan är exempelvis centrala för att skapa mer likvärdiga förutsättningar i livets start.

3. Ett antal olika välfärdstjänster borde kunna fungera bättre eller annorlunda för att skapa mer nytta för medborgare och brukare. Det handlar om att bättre än idag leva upp till det kompensatoriska uppdrag som exempelvis skola och sjukvård har.

Se hela delbetänkandet och läs mer på Kommissionen för jämlik hälsas webbsida.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida