forskning

Jordgolv gav möss motståndskraft mot allergier

Jordgolv gav möss motståndskraft mot allergier
Mössen som levde på jordgolv hade större motståndskraft mot allergiska inflammationer jämfört med möss som levde i burar med rent spån. Arkivbild: Getty Images.

En ny studie från Karolinska institutet stärker den så kallade hygienhypotesen — att inflammatoriska sjukdomar och allergier ökar när vi tappar kontakten med naturliga mikroorganismer som är viktiga för vårt immunförsvar.

8 augusti 2018

Forskarna vid Karolinska institutet har jämfört möss som lever i burar med jordgolv med möss som lever i rena burar med spån.

Det visade sig att mössen som bodde på jordgolv hade större motståndskraft mot allergiska inflammationer. Närkontakten med mikroorganismer i jorden triggar antiinflammatoriska gener hos mössen, och främjar deras mikrobiella tarmflora.

Mikroberna utbildar immunsystemet

– Vår hypotes var att mikroberna i jorden hjälper till att utbilda vårt immunsystem, och att det är när vi tappar kontakten med dessa som inflammatoriska sjukdomar och allergier ökar. Vi såg att mössen med jord i sina burar hade ett ökat uttryck av antiinflammatoriska gener och aktivare T-regulatoriska celler i tunntarmen, säger Noora Ottman, forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

När mössen utsattes för allergisk lunginflammation, märkte forskarna att de som levt med jordgolv utvecklade en betydligt lindrigare inflammation jämfört med mössen i de rena burarna.

– Även om båda grupperna av möss utvecklade allergiska inflammationer så kunde mössen som levde med jord i sina burar hantera sin respons bättre, säger Noora Ottman.

Den allergiska inflammationen påverkade i sin tur sammansättningen av mikroberna i tarmkanalen hos mössen.

Fler allergier i allt för ren miljö

Att en allt för ren miljö kan leda till allergier och astma är en hypotes som har bekräftats i ett flertal studier.

– Släpper vi in mer grönt i våra dagliga miljöer, som kontor, skolor och hem, så kan detta påverka vår hälsa positivt. Nu behöver vi titta närmare på de mikrober vi hittade, flera av dem är inte så väl karakteriserade ännu, och även själva jorden som de lever i. En annan viktig aspekt är att mer i detalj undersöka vilka mekanismer som mikroberna använder för att kalibrera immunförsvaret och öka immuntoleransen både lokalt och systemiskt, säger Noora Ottman.

Studien har genomförts på Karolinska institutet och Helsingfors universitet och publicerats i Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida