Kraftig minskning av övervikt bland förskolebarn

Kraftig minskning av övervikt bland förskolebarn
Tidiga insatser mot övervikt och fetma är viktigt, säger barnhälsovårdsöverläkare Bernt Alm. Arkivbild: Colourbox

Ny undersökning bland fyraåringar i Halland visar att färre är överviktiga nu jämfört med 2006.

– Övervikt och fetma hos barn är ett stort folkhälsoproblem som får konsekvenser upp i vuxen ålder, så det här är goda nyheter, säger Bernt Alm, barnhälsovårdsöverläkare i Halland.

  • År 2006 var andelen pojkar med övervikt eller fetma 14,9 procent – i dag 9,5 procent.
  • För flickorna är nedgången mindre; från 14,4 procent till 13,7 procent.

Bernt Alm tror att det delvis handlar om en trend i hela landet, men också om det arbete som gjorts i Halland när det gäller barn och övervikt. Barnhälsovården har haft ett särskilt projekt sedan 2006 då den första mätningen gjordes. Bland annat har personalen på barnavårdscentralerna utbildats, inte bara om övervikt och fetma, utan även allmänt om tillväxt och nutrition för barn.

– Genom vårt arbete i projektet har fler föräldrar blivit uppmärksammade på riskfaktorer för övervikt och fetma, och på barnavårdscentralerna har man fått verktyg att hantera detta, säger Bernt Alm.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida