Kvinnlig könsstympning sedvänja som ska utrotas

Kvinnlig könsstympning är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ska utrotas. Det enades Världshälsoorganisationens styrande församling om sedan de flesta av de 190 medlemsstaterna hade fördömt traditionen.

Tre miljoner flickor riskerar varje år att könsstympas, de flesta i afrikanska länder. Trots att många av länderna redan har förbjudit bruket praktiseras den djupt rotade sedvänjan fortfarande i hemlighet på landsbygden.

Mellan 100 och 140 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen lever som könsstympade. 

– Att överge denna skadliga men utbredda sedvänja kommer att bespara flickor och kvinnor en rad allvarliga hälsokonsenkvenser. Det innebär också ett steg framåt mot att uppnå de tre milleniemålen jämställdhet mellan könen, minskad barnadödlighet och förbättrad mödrahälsa, konstaterade Daisy Mafubelu, biträdande generaldirektör på enheten för familjehälsa och primärvård, när beslutet togs.  

I den resolution som antogs lovade WHO:s medlemsstater att öka tempot i arbetet med att utrota kvinnlig könsstympning, både genom lagstiftning, utbildning och insatser på lokal nivå. Dessutom ska de kvinnor och flickor som redan har könsstympats få bättre stöd och hjälp i fortsättningen, särskilt i samband med förlossning, men också psykologiskt och socialt.

Över 2700 deltagare från 190 medlemsländer deltog i WHO:s styrande församling WHA:s sammanträde som hölls förra veckan i Genève.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida