ohälsa

Sjukfrånvaron minskar i kommuner och landsting

Sjukfrånvaron minskar i kommuner och landsting
För första gången sedan 2011 har sjukfrånvaron inom kommuner, landsting och regioner börjat minska något. Arkivbild: Getty Images

För första gången sedan 2011 minskar sjukfrånvaron i Sveriges kommuner, landsting och regioner, visar en ny sammanställning som gjort av arbetsgivarorganisationen SKL.

Det handlar dock inte om några dramatiska förändringar.

  • I kommunerna sjönk sjukfrånvaron från 7,2 till 7,0 procent mellan 2016 och 2017.
  • I landstingen och regionerna från 6,2 till 6,0 procent.

Sammanställningen visar att även långtidssjukfrånvaron minskar.

  • Andelen av sjukfrånvaron som är längre än 60 dagar har i kommunerna minskat från 48,6 till 46,8 procent.
  • I landstingen och regionerna har den sjunkit från 52,8 till 51,1 procent.

Långtidssjukfrånvaron kostsam

Det är långtidsfrånvaron som brukar bekymra arbetsgivare och politiker allra mest eftersom den är mest kostsam ur ett samhällsperspektiv.

– Det är inga stora förändringar. Men det går åt rätt håll. Sedan 2011 har sjukfrånvaron kontinuerligt stigit. Sedan 2017 har den börjat minska, säger Örjan Lutz, handläggare på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Kvinnor högst sjukfrånvaro

Kvinnor har i liksom tidigare i princip dubbelt så hög sjukfrånvaro som män.

– De stora skillnaderna mellan könen är vår största utmaning. Vi har inte hela bilden klar för oss vad det beror på men det mesta tyder på att den generella ojämställdheten i samhället är en starkt bidragande faktor, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, i en kommentar till sammanställningen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida