äldres hälsa

Starkare muskler även efter 70

Starkare muskler även efter 70
Flera studier har visat att träning ger ökad muskelmassa och mindre risk för sjukdom och fallolyckor även efter 70. Arkivbild: Getty images.

Det går att få mer muskler och bättre funktion även på äldre dar. Och det krävs inga dyra träningsredskap utan räcker bra med några enkla dagliga rörelser. Det visar forskning från Umeå universitet.

Forskarna har följt 70 personer över 70 år som från början hade låg muskelmassa. Halva gruppen fick genomgå ett träningsprogram under tio veckor medan den andra halvan fick fortsätta leva som vanligt. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMDA.

Träningen bestod av enkla övningar där den egna kroppen användes som belastning. Det ökades successivt med tillägg i form av exempelvis ryggsäckar med tyngder. Gruppen fick även ett litet tillskott av protein i kosten i form av näringsdryck.

Fick mer muskelmassa

Efter tio veckor hade träningsgruppen ökat sin muskelmassa med 1,2 kilo i snitt och minskat sin fettmassa med ett halvt kilo jämfört med kontrollgruppen.

– Effekterna ser kanske inte så stora ut räknat i kilon, men det handlar inte om någon bantningskur utan om att stärka kroppen genom att byta ut fett mot muskler, säger Peter Nordström, professor vid Umeå universitet.

Träning viktigt för äldre

Han konstaterar att även den åldrande människokroppen svarar bra på träning.

– Särskilt för äldre kan effekterna på muskelmassan vara viktiga för att få ett längre och friskare liv.

Att fysisk träning är den enda åtgärden som har vetenskapligt stöd för minskad fallrisk och färre frakturer har tidigare framhållits i en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Läs mer: Fysisk träning förhindrar fallolyckor bland äldre

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida