Kroppsideal

Tvång kan dölja sig bakom hälsosam fasad

Tvång kan dölja sig bakom hälsosam fasad
Kroppsideal som förespråkar sexpack på magen kan leda till tvångsmässig träning. Arkivbild: Mostphotos

Det är ingen psykiatrisk diagnos men det är ett beteende som både vården och träningsbranschen allt oftare möter. Patienterna förnekar ätstörningar och vill kalla sitt tvång för ortorexi.

5 oktober 2016

I Vårdfokus senaste tema, som handlar om kroppsideal, berättar vi om begreppet ortorexi. I Sverige används det för att beskriva en besatthet av både av träning och nyttig kost. Internationellt har det bara använts för att beskriva tvånget kring hälsosam mat.

Ortorexi är ingen psykiatrisk diagnos och ingår inte i DSM-manualen, men det är ett beteende som både sjukvården och träningsbranschen allt oftare möter. Psykiatrisjuksköterskan Maja Molin, vid Stockholms centrum för ätstörningar, tycker att det är viktigt att vården känner till begreppet.

– När patienterna beskriver hur de äter och tränar stämmer det med våra diagnoskriterier för anorexi med kompensatoriskt beteende. Men själva har de svårt att ta in och förstå att de har en ätstörning och vill kalla det ortorexi i stället, säger hon.

Ser skillnader

Hälsovetaren Yvonne Lin, som driver en träningsklinik med behandlingsprogram för personer som besatta av träning och nyttig kost, använder begreppet ortorexi eftersom hon ser skillnader mellan den besatthet hon möter och ätstörningen anorexi.

– Inkörsport, mål och symtom kan ha likheter med det finns både psykologiska och fysiologiska skillnader. En är att den som lider av ortorexi inte har en ”signifikant låg kroppsvikt”, säger hon.

Oavsett vad man kallar det handlar det om personer som lider av ett tvångsmässigt beteende där träning ofta utförs enligt bestämda ritualer och där alla avsteg från ritualen skapar ångest. Inte sällan kommer de som patienter till vårdcentralen med symtom som stressfrakturer, smärta i kroppen, magproblem, störd nattsömn eller menstruationsbortfall.

Tolkar symtomen fel

– De ser ut som världens friskaste, men känner sig helt slut och det är inte ovanligt att läkare tolkar symtomen som utmattningssyndrom, säger Yvonne Lin.

Maja Molin håller med om att det finns en stor kunskapsbrist i vården och att det är allt för vanligt att patienterna blir avvisade med käcka råd om att ta promenader.

– Det här är patienter som många gånger lider i det tysta, men som har en stark ångest. Var vaksam på symtomen och gör en noggrann anamnes kring träning och kost, uppmanar hon.

Se länkar intill denna artikel för att läsa fler artiklar från temat.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida