De får en fri hemresa i månaden

Arbetskamraterna Linda Billberg och Maria Eliasson tog tjänstledigt under ett halvår för att arbeta på Radiumhospitalet i Oslo. De fick både fri bostad och betald hemresa varje månad.

Det var mest för att göra något nytt och tjäna lite extra pengar som jag åkte till Norge«, säger Linda Billberg.

Från årsskiftet delar hon och Maria lägenhet med ytterligare två sjuksköterskor på idylliska Majorstua och trivs bra med sin norska tillvaro. Linda kan tänka sig att fortsätta att jobba i Oslo när tjänstledigheten tar slut i juni. Maria funderar på att ha Sverige som bas men komma tillbaka och arbeta enstaka helger eller kortare perioder.

Lönen lockar. På sina heltider får Maria och Linda ut mellan 8 000 och 10 000 mer varje månad än vad de får i Sverige. Vill de dessutom hoppa in någon extra helg för att tjäna mer är det möjligt. »Har vi inget speciellt planerat går det ju lika bra att jobba«, säger de. Dessutom står arbetsgivaren för fri bostad och en fri hemresa i månaden.

Linda har hunnit jobba två och ett halvt år efter att hon fick sin legitimation, Maria ytterligare ett år. Som så många andra kom de till Norge via ett bemanningsföretag som i en annons sökte sjuksköterskor för pooltjänstgöring. Förutom att ha kontakten med arbetsplatsen och lägga upp tjänstgöringen, tar bemanningsföretagen hand om mycket av det praktiska. De hjälper bland annat till med att ordna norsk sjuksköterskelegitimation och försäkringar.

Maria och Linda anmälde sitt intresse på webben och blev snabbt uppringda. Även arbetsgivaren i Sverige, onkologen på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, ställde sig positiv.

– Det var inte svårt att få tjänstledigt, alla var väldigt hjälpsamma. Sedan fick vi ordna papper. Det behövs flera olika dokument för att få norsk legitimation, bland annat kopior på anställningsbevis, svenskt pass och examensbevis. Alla dokument som skickas från Sverige måste dessutom stämplas av en myndighet för att vara giltiga, säger Linda.

Informationen om vilken myndighet som skulle stämpla dokumenten var inte solklar, men Linda och Maria använde den information som fanns på bemanningsföretagets hemsida.

– När vi väl hade skickat in allt tog det en månad att få norskt skattekort och norsk legitimation, säger Maria.

Innan de åkte testades de för mrsa på sin vårdcentral. Det är obligatoriskt att visa upp ett negativt provsvar, såväl för vårdpersonal som åker till Norge för att arbeta som för den som återvänder till Sverige. I Norge krävs även ett tuberkulostest som inte är äldre än tre månader. I Sverige finns inget sådant allmänt krav, förutom för laboratoriepersonal som jobbar med tbc.

Hur skiljer sig då arbetsuppgifterna mellan länderna?

– Personaltätheten är ungefär densamma. Jobbmässigt kan vissa rutiner vara lite annorlunda, men i det stora hela stämmer det bra överens, säger Maria.

Eftersom de är anställda i en vikariepool är de alltid på samma sjukhus fast vid olika avdelningar, men de är som vikarier aldrig avdelningsansvariga. Att arbeta i en vikariepool betyder att de inte kan planera så långt framåt, eftersom de inte vet sitt schema.

Eftersom ingen av dem har familj på plats, tycker de inte att det gör så mycket.

– De kan ringa på dagen och fråga om du kan jobba på kvällen, berättar Maria. Språket ställer inte till några problem, menar båda. De lärde sig snabbt nödvändiga fackuttryck på norska. Journalerna skrivs på en »svorska«, det vill säga en svensk-norsk blandning. De tycker inte att det ställer till några problem med tanke på patientsäkerheten.

– Vi arbetar ju på onkologen både i Sverige och Norge, och det underlättar naturligtvis att ha erfarenhet från just detta speciella område. Annars hade det kanske varit svårare att komma in.

Statusen i yrket upplever de som likvärdig. Och båda tycker att de har utvecklats.

– Genom att arbeta på flera avdelningar lär vi oss mycket. Det gäller att kunna anpassa sig snabbt, säger Maria.

Man måste också vara öppen för att en del är annorlunda. Alla har sina rutiner, påpekar Linda.

– Eftersom vi hoppar runt mycket gäller det att vara trygg i sin yrkesroll. Jag vet vad jag gör även om det inte görs på samma sätt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida