Norsk vård bygger på hög andel vikarier

Det finns ett stort behov av sjuksköterskor i Norge. Orsaken hittas i att norska sjukhus ofta inte besätter alla tjänster.

Enligt Tom Tidemann på bemanningsföretaget Achima Helse i Norge finns det undersökningar som pekar på att upp emot 18 procent av personalbehovet i norsk vård besätts av vikarier och personer som jobbar övertid. Hela systemet med poolpersonal bygger på att många norska sjuk-hus inte besätter lediga tjänster. I stället fyller vikarier de vakanser som uppstår.

– Norska sjuksköterskor arbetar schemalagt var tredje helg. Skulle alla tjänster som behövs för att fylla ut helgtjänstgöringen besättas, skulle det blir för mycket personal tisdag till torsdag. I stället löser sjukhusen helgerna med att hyra in personal, berättar Tom Tidemann, verkställande direktör på Achima Helse.

Han tror att systemet med inhyrd personal är en trend som ökar.

– Ja, så länge vården är organiserad som nu ser jag inga begränsningar. Svenskar tycker om att resa, och det finns ett stort behov av sjuksköterskor i Norge. Det är billigt att hyra in personal jämfört med att anställa på heltid.

Företaget upplever att allt fler svenska sjuksköterskor och barnmorskor söker sig till Norge – och att de har blivit mer kvalitetsmedvetna.

– Sjuksköterskorna vill ha en bra lön men lägger också allt större vikt vid ett utvecklande och inspirerande jobb, hävdar Tom Tidemann.

Vården och dess ständiga personalbehov är en lönsam affär. Ett år efter starten 2001 var företagets omsättning 20 miljoner. Nu är den 250 miljoner.

Även om dansk, finsk och norsk vårdpersonal finns med i deras register, är den absoluta majoriteten svenskar.

I dag har företaget 1 700 svenska sjuksköterskor som mer eller mindre regelbundet arbetar i Norge. Över 40 procent är specialiserade.

– Även exempelvis biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor kan komma ifråga, men detta är relativt små områden där våra uppdragsgivare bara anlitar vikarier i liten utsträckning.

Några har fast anställning, andra kommer för att jobba ett par veckor varje sommar eller någon helg per månad.

– Vi tycker väldigt mycket om svensk vårdpersonal. De är fantastiskt kunniga yrkesmässigt och har en hög etik och arbetsmoral, säger Tom Tidemann.

En arbetsmodell har Tom Tidemann döpt till Nordsjöturer. Det är de sjuksköterskor, som likt arbetarna på oljeplattformarna, jobbar intensivt några veckor. Sedan är de lediga under en lång sammanhängande period och kan åka hem.

Enligt företaget kommer en iva-sjuksköterska som tar några extra pass i månaden upp i en lön runt 64 000 norska kronor. Natt mot helgdag ger runt 460 norska kronor i timmen plus semesterersättning. Samtidigt som lönen är högre är arbetstiden kortare. Den som har jourtjänst jobbar 35,5 timmar per vecka, annars 37,5 timmar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida