Många nya fall av mers-virus rapporteras från Saudiarabien

Under april har 36 personer insjuknat i den allvarliga lunginflammationen mers. Men Folkhälsomyndigheten tonar ned risken för viruset.

Mers är ett sars-liknande coronavirus som upptäcktes år 2012 i Saudiarabien. Enligt WHO har hittills 243 fall av smittade konstaterats med laboratorieprover, varav 93 människor dött. Alla har smittats på arabiska halvön, även om ett antal senare insjuknat i andra länder. Nu senast i april en man i Malaysia.

Hög dödlighet

Bland de som har känd smitta är dödligheten hög, omkring en tredjedel har avlidit. Men mörkertalet smittade kan vara högre, det är okänt om fler får viruset med endast milda symtom och inte söker vård.

Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog och överläkare på Folkhälsomyndigheten, tror att den aktuella ökningen delvis beror på metoder för smittspårning. Ett antal av fallen i april har upptäckts genom screening av vårdpersonal som vårdat tidigare insjuknade. Flera av dem har ännu inga eller endast lättare symtom.

– Viruset verkar inte speciellt smittsamt mellan människor. Det är främst i vårdsituationer viruset spridit sig så. De flesta tros smittas av något i omgivningen, det kanske är något djur som är smittkällan, kameler till exempel kan ha liknande virus. Vi har inte sett en generell, exceptionell ökning just nu, ökningen i Saudiarabien är delvis kopplad till ett utbrott på ett sjukhus. Däremot fortsätter smittspridningen långsamt i flera länder på arabiska halvön sedan två år, säger han.

Sprider sig inte lätt

Sjukdomen är allvarlig i regionen, men han ser inte någon anledning till oro i resten av världen.

– Den verkar inte sprida sig lätt och håller sig i området. Men vi följer sjukdomen noggrant. Om man däremot rest där och insjuknar med luftvägssymtom bör man informera vårdgivaren om resan.

Det finns inget botande läkemedel, utan symtomen behandlas. Utrikesdepartementet avråder inte från resor till länder där coronaviruset finns.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida