Psykvården i England dräneras på tusentals sjuksköterskor

Sedan 2011 har mer än 3 600 heltidstjänster försvunnit.

18 augusti 2014

I december förra året berättade Vårdfokus om det som har kallats den största vårdskandalen i västvärlden i modern tid. Mellan åren 2005 och 2009 dog uppemot 1 200 patienter i onödan på Stafford sjukhuset i nordvästra England eftersom hela organisationen hade havererat.

Skandalen som chockade England har påverkat hela den brittiska offentliga vården och utredaren Robert Francis tog fram sammanlagt 290 förslag på åtgärder. Regeringen gick honom till mötes på så gott som samtliga punkter, utom kravet på en lag om minimibemanning.

Men för att komma tillrätta med just bemanningen inom akutsjukvården har flera tusen sjukskötersketjänster på senare år försvunnit från psykiatrin, enligt uppgifter till Nursing Times. När tjänsterna dragits in har sjuksköterskorna varit tvungna att söka sig till akutsjukvården.

George Cox, ordförande i den brittiska riksföreningen för psykiatrisjuksköterskor, går så långt som att tala om att den psykiatriska vården har plundrats i syfte att kunna genomföra de åtgärder som föreslogs i Robert Francis rapport.

Enligt Nursing Times försvann totalt 3 642 sjukskötersketjänster inom den offentligt finansierade psykiatrin mellan åren 2011 och 2014. Störst var tappet i Camden och Islington där antalet tjänster minskade med hela 18 procent.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida