Svenska barnmorskors kunskap sprids i världen

När Sri Lanka började fortbilda sina barnmorskor vände de höga siffrorna över mödradödligheten neråt. Nu planerar barnmorskorna att bilda ett förbund och utveckla forskarkompetens. De första stegen dit togs i Stockholm i december. 

I fyra veckor gnuggades 28 barnmorskor från elva asiatiska länder i metoder för att stärka sin egen kompetens i evidensbaserad vård och forskning och förbättra mödrahälsovården i sina länder.
– Vi har lärt oss många nya saker. Problembaserad och evidensbaserad inlärning, analysmetoder, pedagogiska metoder, kommunikationssystem, ledarskap, management och hur man gör konkreta studier, berättar Wasanhti Rajapatsha, Leela Bannayaka och Mangalika Kumarihamy ivrigt i munnen på varandra.

Nu ska de hem och studera arbetsrelaterad stress hos barnmorskor på Castle street hospital for women i Colombo, där två av dem arbetar.  De 28 barnmorsk­ornas läxa tills de ses igen är att genomföra ett projektarbete. Sex barnmorskor från Vietnam och Laos har gått ihop om ett projekt för att förbättra barnmorskornas omhändertagande av mor och barn i hemmen, för att minska komplikationerna efter förlossning och öka anknytningen mellan mor och barn.
– Vi har så ont om sängplatser så mammorna får ofta åka hem redan efter åtta timmar. Läkare och barnmorskor brister i information före hemfärden och sociodemografiska förändringar har gjort att de unga kvinnorna får mindre stöd från släkten än tidigare, berättar Chansy Somsanith från Laos.

I Nepal är hiv/aids ett stort problem. Omkring 70 000 är infekterade. På ett sjukhus för fattiga illitterata tänker Sudha Vaidya och hennes kolleger på kursen undersöka 60 gravida kvinnors kunskap och attityder i sexuella frågor. Sedan planerar de utbildning för att fylla kvinnornas kunskapsluckor. Gruppen från Afganistan tänker inspektera nyutexaminerade barnmorskors arbete på två mödravårdscentraler, identifiera brister samt coacha och vidareutbilda dem.

– Vi måste stärka kvinnoprofessionerna för att minska mödradödligheten och fattigdomen i världen. Sverige är världsledande i barnmorskefrågor och Karolinska institutet i barnmorskeforskning, säger kursansvariga Kyllike Christensson, barnmorska och professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet.
Barnmorskorna hann också träffa fackligt och politiskt engagerade barnmorskor, besöka riksdagen, ungdomsmottagningar och kvinnokliniker.
– Då vi visar svensk förlossningsvård poängterar vi vårdandet, inte högteknologin. Barnmorskans kommunikation med mammorna, arbetet för att stärka mor-barnrelationen, och pappans delaktighet. Sådant kostar inte något, det kan de införa direkt.
I september möts alla i Indien eller Kina för att presentera sina projektresultat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida