Värdig vård – för vem?

Under början av året har vi i media kunnat följa debatten om papperslösa flyktingars villkor i Sverige. Diskussionen har till stor del berört vårt område, vården.

Vilken rätt har dessa flyktingar till den offentliga vården? Papperslösa flyktingar har rätt till akut sjukvård, men får då betala den fulla kostnaden, något som gör att många drar sig för att söka den vård som så väl kan behövas. Socialstyrelsen har krävt en utredning rörande asylsökande och gömda flyktingars vård. I väntan på den är det juridiska läget fortfarande oklart. 

Hur kan då vi, som arbetar inom vården, förhålla oss till problematiken? Som jag ser det finns det bara ett sätt. Givetvis följer vi våra etiska koder och ger vård till dem som behöver det. Vårt uppdrag är att värna människor hälsa, våra personliga värderingar är i detta sammanhang underordnade. Våra etiska koder – värna allas rätt till hälsa, återställa hälsa och lindra lidande – är utgångspunkten för vårt förhållningssätt. Jag tror att det är svårt att arbeta inom vården om man saknar synsättet att alla människor, oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning eller politisk övertygelse, har samma människovärde och rätt till god vård. Att värna allas lika värde och allas rätt till en god och säker vård är en humanistisk och mänsklig värdegrund.

På många platser, runt om i landet, finns så kallade underjordiska mottagningar där papperslösa, gömda flyktingar kan söka vård. Jag uppskattar det civilkurage som de som arbetar på dessa mottagningar visar. De lever verkligen som våra etiska koder lär. 

Man kan tycka att medvetenheten om bemötandets betydelse i samband med vårdmötet är självklarheter för oss inom vården. Tyvärr är det inte alltid så. Vi ska gå före och visa vägen för den goda vården. Vi ska använda vår kunskap och ta del av forskning på området för att förbättra vården.

Vilka är då grundstenarna för ett gott bemötande?
I centrum står uppmärksamhet. Vi ska se och lyssna på vad patienten har att berätta. Det personliga medvetandet är en viktig komponent, att vi deltar i vårdmötet som egna personer och ser mötet som något unikt. Vi ska givetvis känna ett personligt ansvar att göra mötet och dess resultat så bra som möjligt. Vidare är begreppet empati viktigt, att vi känner engagemang och bryr oss om vårdtagaren som person. Att visa systerskap/broderskap med patienten skapar närhet utan att ta ifrån vårdtagaren det egna ansvaret att själv ta ställning och fatta beslut. Slutligen måste vi visa ett aktivt försvar för patienten, att tydligt visa vem du finns där för. 

Vi finns där för vårdtagaren och står tydligt på dennes sida. Detta oavsett om personen lever gömd eller inte. Våra etiska åtaganden sträcker sig längre än till en folkbokföringsadress.

Arbetet med ett nytt löneavtal pågår med intensifierad kraft. Vi har i förhandlingarna framfört tydliga krav med bland annat yrkande om avtalsperiodens längd, betald specialistutbildning och siffror på såväl löneökningsutrymme som lägsta accepterade lön. Vi återkommer med mer information kring förhandlingarna. Följ gärna detta arbete på vår hemsida, www.vardforbundet.se.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida