”Ge papperslösa samma vård som resten av befolkningen!”

Ordförandena i Vårdförbundet, Barnmorskeförbundet och Svensk sjuksköterskeförening och nio andra företrädare för organisationer, kyrkor och fackförbund uppmanar i dagens Svenska Dagbladet regeringen att ge papperslösa och asylsökande vård på samma villkor som resten av befolkningen.

– Det är verkligen dags nu att Sverige antar en lag som behandlar alla människor lika, oavsett bakgrund eller skäl att vara här, hävdar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.  

Hon och de andra undertecknarna av uppropet ingår i det nätverk av frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yrkesförbund och andra som under många år har arbetat för att så kallat ”papperslösa” ska få tillgång till subventionerad vård. Nätverket omfattar 27 organisationer och förbund som har gått samman i Rätt till vård-initiativet.

Etiskt dilemma för personalen

I uppropet skriver de att en lagstiftning som särbehandlar eller utestänger vissa grupper inte är förenlig med grundläggande mänskliga rättigheter om lika värde och icke-diskriminering. De påminner regeringen om att Paul Hunt, FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa, officiellt har uppmanat regeringen att se till så att papperslösa och asylsökande får sin rätt till hälsa tillgodosedd.

Dessutom utsätter särbehandlingen av papperslösa och asylsökande hälso- och sjukvårdspersonalen för ett orimligt dilemma, påpekar de. Professionernas yrkesetiska regler säger att vård ska ges utifrån behov, oavsett kön, politisk uppfattning, sexuell läggning, social ställning eller legal status.

– Vi kan inte ha en lag som tvingar oss i vården att ta andra hänsyn än vårdbehovet, påpekar Anna-Karin Eklund.

Sverige och Österrike är sämst

Skribenterna påpekar också Sverige och Österrike är sämst av elva EU-länder på att ge vård åt papperslösa, enligt en jämförelse gjord av PICUM, en organisation som arbetar för papperslösas sociala rättigheter.

Regeringen lämnade i början av mars en proposition till riksdagen om sjukvård för asylsökande med flera som fått mycken kritik från både frivilligorganisationer, kyrkor och vårdens fack- och yrkesförbund. Propositionen kritiseras för sin njugghet men inte minst för att det inte tar upp vård till papperslösa. Riksdagen ska fatta beslut om lagförslaget före sommaruppehållet.

Läs om Rätt till vård-initiativetwww.vardforpapperslosa.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida