WHO kräver stopp på övergreppen mot födande kvinnor

WHO kräver stopp på övergreppen mot födande kvinnor
WHO vill sätta stopp för det respektlösa bemötande, de kränkningar och de övergrepp som många gravida och födande kvinnor utsätts för i vården runt om i världen. Arkivbild: Colourbox

Världshälsoorganisationen vill se ett större regeringsengagemang och mer samarbete för kvinnors skydd och rättigheter.

26 september 2014

Runt om i världen upplever kvinnor respektlös, kränkande eller försumlig behandling under sin förlossning. Det kan kränka deras rättigheter och få dem att avstå från att använda mödravård, vilket i sin tur kan få konsekvenser för deras hälsa och välbefinnande.

 Sida bland undertecknarna

Nu manar WHO regeringar, vårdgivare, chefer, branschorganisationer, forskare, kvinnokämpar, internationella organisationer på området och kvinnorna att tillsammans få slut på den respektlöshet som råder och de övergrepp som sker vid många sjukhusförlossningar.

Varje kvinna har rätt till bästa uppnåeliga hälsa, bland annat rätten till värdighet och respektfullt bemötande under sin graviditet och förlossning.
  
En rad organisationer har undertecknat uttalandet, däribland Sida.

WHO och undertecknarna kräver:

  • Större stöd från regeringar och utvecklingspartners för forskning och handling.
  • Program för att förbättra kvaliteten på mödrahälsovården, med ett starkt fokus på en respektfull vård.
  • Större betoning på kvinnors rätt till en värdig, respektfull hälsovård under graviditet och förlossning.
  • Insamling av data om både respektfull och respektlös vårdpraxis, om ansvarssystem och ändamålsenligt professionellt stöd.
  • Ett engagemang från alla berörda parter, inklusive kvinnorna, för att förbättra vårdkvaliteten och utrota respektlöshet och skymfningar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida