Terapi på nätet effektiv mot depression

Terapi på nätet effektiv mot depression
Ny forskning visar att kognitiv beteende terapi kan hjälpa mot depression även via nätet. Arkivbild: Mostphotos

Hjälper lika bra som sedvanlig behandling och frigör resurser på vårdcentralerna.

Forskare vid Sahlgrenska akademin och Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet har i en studie behandlat 90 lindrigt till måttligt deprimerade patienter med kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet, och jämfört resultaten med patienter som fått sedvanlig behandling.

Fungerar lika bra

– Internetbehandling mot depression fungerar lika bra som den vård som erbjuds idag. Det innebär att primärvården redan nu kan införa nätbehandling som ytterligare ett fullvärdigt behandlingsalternativ, säger Marie Kvi, doktorand vid Göteborgs universitet.

Studien genomfördes på 16 vårdcentraler i Västra Götaland. I behandlingen fick patienten tillgång till sju behandlingsmoduler på internet. Dessa gick de igenom på egen hand, men med stöd av psykolog eller psykoterapeut på vårdcentralen under 8-12 veckor. Parallellt arbetade patienterna med skriftliga hemuppgifter.

Gör att fler får behandling

– De har tillgång till en strukturerad och beprövad KBT-behandling som de kan utföra hemma när det passar dem bäst, utan att de behöver åka till vårdcentralen.

Att införa Internetbehandling i primärvården skulle, enligt forskarna, kunna lösa problemet med bristen på KBT-kunniga psykologer och psykoterapeuter, och göra att flera patienter får behandling.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida