it i vården

Varje dag loggar 48 000 patienter in i sin journal

Varje dag loggar 48 000 patienter in i sin journal
Patienter vill veta så mycket som möjligt och så snabbt som möjligt. Arkivbild: Getty Images.

Nu har samtliga landsting och regioner infört e-tjänsten Journalen. Därmed kan alla invånare i Sverige läsa sin egen journal via nätet.

Sist att ansluta sig blev Region Västernorrland, i går den 22 mars.

– Vi ser en ständig ökning i användningen. Nu är vi uppe i 1,8 miljoner användare och det är ungefär 48 000 som loggar in i sin journal dagligen, säger Maria Petterson, enhetschef för Journalen på Inera.

Olika hur mycket som visas

Den forskning och de utvärderingar som gjorts visar att patienter som får tillgång till sina journaler vill veta så mycket som möjligt och så snabbt som möjligt.

Läs också: Onödig oro för journal på nätet

När patienterna blir mer pålästa om sin egen hälsa får de en ökad kunskap om sin hälsosituation, ökad kontroll över sin vårdsituation och en ökad upplevelse av delaktighet.

Läs också: Patienters rätt att läsa journaler skapar osäkerhet i vården

Hur mycket patienterna kan se är lite olika beroende på vilket landsting/region de tillhör.

– Målet är att göra det möjligt för patienten att nå all information om sin hälsa och vård genom Journalen. Landsting och regioner är överens om att successivt visa mer journalinformation. Det är så nyttan med Journalen ökar och patienterna får en helhetsbild, säger Johan Assarsson, vd för Inera.

Fakta om Inera

Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida