”Barnmorskeaborter” utreds

Kan barnmorskor utföra medicinska aborter? Och behövs det i så fall lagändringar och utbildningsinsatser? Det ska Social­styrelsen utreda i höst. Bakgrunden är de, enligt Socialstyrelsen, oacceptabelt långa väntetiderna till abort i kombination med uttalanden från både professionen, en del politiker och intresseorganisationer att köerna skulle kortas om barnmorskorna fick ta hand om de medicinska aborterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida