HomO:s handbok ska öka insikten om betydelsen av sexuell läggning

Utgå inte från att alla vårdtagare är heterosexuella. Det rådet ger HomO, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, i den webbaserade vårdhandbok som presenteras i dag.

26 mars 2008

Hos Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, märker man ett ökat intresse från flera kommuner av att inkludera sexuell läggning i sitt mångfaldsarbete. Därför har handboken HomO:s KommunWebb tagits fram.

– Fler kommuner än tidigare vill att vi ska komma ut på arbetsplatser för att prata om diskriminering eller för att öka personalens kunskap i HBT-frågor, säger Christine Gilljam, utvecklingsdirektör hos HomO.

Blandad inställning

Personalens inställning till sådana utbildningsdagar är blandad. Ibland har de blivit beordrade av sin arbetsgivare att lyssna på ett föredrag och då kan det ta ett tag innan de förstår vad sexuell läggning har med deras arbetsuppgifter att göra.

– När vi har resonerat ett tag brukar de förstå betydelsen av ett gott bemötande vid ett första möte. De träffar så många olika slags människor i sitt arbete och det första mötet kan aldrig göras om.

När utbildningsdagen är över förstår även skeptisk personal att sexuell läggning inte bara är en fråga om sex utan något som omfattar en persons hela livssituation.

God vän kan vara nära anhörig

Christine Gilljam berättar om olika situationer som kan uppstå i arbetsvardagen för personal inom äldreomsorgen. Heteronormen kan till exempel innebära att personal inte förstår att en person av samma kön som vårdtagaren, som kallas ”en god vän”, faktiskt kan vara en nära anhörig.

– En del äldre homosexuella har präglats av hur det var när homosexualitet var förbjuden och de kan fortfarande känna en sådan skam att de avsäger sig hemtjänst, säger hon.

Förhoppningen är att handboken ska ge personalen kunskaper och möjligheter till reflektion över egna erfarenheter och värderingar. ”Bara genom att ställa öppna frågor och inte på förhand utgå från att den du har framför dig är heterosexuell, har du kommit en bit på vägen”, konstateras på kommunwebben.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida