Professorer föreslår nationell standard för it-utbildning i vården

För att höja it-kompetensen hos vårdpersonalen bör det skapas en nationell standard för vilka informatikkunskaper som bör ingå i vårdutbildningarna.

Det var professorerna Margareta Ehnfors och Anne Persson överrens om när de under den pågående Vitalismässan försökte svara på frågan hur it i vårdutbildningarna skulle kunna se ut. Frågan ställdes av Vårdförbundets förbundsombudsman David Liljequist som var moderator för flera seminarier under onsdagseftermiddagen.

Margareta Ehnfors är professor i vårdvetenskap vid Örebro universitet, Anne Persson är professor i datavetenskap vid högskolan i Skövde.

Kompetensutveckling

Utgångspunkten för deras anförande var att it-kunskaperna generellt sett är ganska låga hos vårdpersonalen. I en medlemsundersökning som förbundet lät genomföra 2008 bland nyutexaminerade sjuksköterskor instämde endast 13 procent helt i påståendet att de hade god kunskap i hur vårdens it-processer fungerar.

– Vi tror att vi måste komma överrens centralt om vad som bör ingå, inte bara i sjuksköterskeutbildningarna utan i alla vårdutbildningar. Att kompetensutveckla lärarna är jätteviktigt, kanske borde man bestämma att en viss andel av lärarna på varje vårdutbildning måste ha informatikkompetens, sade Margareta Ehnfors.

Andra medier

Anne Persson betonade att it och informatik inte ska ges som enskilda kurser utan ska ses som en del av kärnkompetensen och därför integreras naturligt i utbildningen och ingå i varenda kurs.

Som exempel tog hon bland annat ämnet samtalsmetodik där man också kan diskutera möjligheter och begränsningar med kommunikation via andra medier, exempelvis chatt och e-post.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida