Rekryteringsförsöken till Mora bb blev en flopp

När Mora bb tvingades stänga på grund av läkarbrist bestämde sig landstinget för att gå på värvartur. Men av de 883 förlossningsläkare som en rekryteringsfirma kontaktade var det bara 14 som var intresserade. Och efter sållning blev bara två kvar. Nu tänker politikerna försöka hitta någon som vill driva verksamheten på entreprenad.

Tio läkare behövdes för att nå full bemanning, utöver de som redan tjänstgjorde i Mora.

Mellan den 24 augusti och den fjärde september försökte rekryteringsfirman telefonledes kontakta alla de läkare i Sverige som motsvarade landtingets kravprofil, 1301 stycken. Av de 883 man fick tag i var 14 intresserade av fördjupad kontakt med ansvarig verksamhetschef.

Ville börja 2011

Sedan verksamhetschefen Gunilla Lindberg och biträdande verksamhetschef Tomas Rinman i helgen granskat läkarnas uppgifter visade det sig att fem av dem inte uppfyllde eller accepterade de grundförutsättningar som rekryteringsföretaget hade presenterat. De ville till exempel ha kortare vikariat eller ”stafettliknande” anställningsformer.

När verksamhetscheferna hade ”fördjupade och noggrant personliga samtal” med de nio kandidater som blev kvar kom det fram att sju av dem hade förhinder eller önskemål som inte gick att förena med arbetet i Mora. Två ville till exempel samtidigt driva privatpraktik på halvtid på annan ort, en ville bara ha jobbet som tillfällig mellanlandning inför arbete på en större klinik, och en ville inte börja arbeta förrän 2011. 

Kvar blir två läkare med relevant och äkta intresse, en överläkare och en specialistläkare. Men deras intresse förutsätter att kliniken är fullt bemannad. Enligt den rapport över rekryteringsförsöken som förvaltningschefen Karin Stikå Mjöberg har presenterat innebär det att de bristande förutsättningarna för en verksamhet med god kvalitet och patientsäkerhet kvarstår.

Hoppas på EU

-Det som händer nu är att man ska försöka göra en upphandling på entreprenad. Nästa steg bestämmer politikerna och ett beslut väntas på ett extrainsatt finansutskottsmöte på måndag, säger Karin Stikå Mjöberg.

Det var landstingsrådet Ingalill Persson (S) som på tisdagskvällen gav personal och allmänhet det överraskande beskedet. Hon tror att landstinget kommer att lyckas eftersom anbudsjournalen når alla intresserade inom EU och hoppas att beslut kan fattas före november månads slut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida