Västra Götaland

Specialistsjuksköterska vill öka kollegers kompetens

Specialistsjuksköterska vill öka kollegers kompetens
- Alla sjuksköterskor ska utnyttja hela sin kompetens. Jag vill bidra till att göra yrket attraktivt, säger Camilla Spetz är specialistsjuksköterska inom medicinsk omvårdnad.

Camilla Spetz driver ett pilotprojekt som syftar till att få sjuksköterskornaatt känna att de utvecklas och vill jobba kvar på medicinkliniken vid SÄS.

22 oktober 2015

Målet med kartläggningen Camilla Spetz gör på medicinavdelning 4 på Södra Älvsborgs sjukhus är att ge sjuksköterskorna möjlighet att känna sig trygga och kompetenta i sin yrkesroll, genom att få ha kompetensen som krävs.

– I dag ska man kunna så mycket, från det patientnära , kliniska arbetet, till alla våra olika it-system. Vi ska fånga upp vad sjuksköterskorna har för kunskaper och vilka behov av kompetensutveckling som finns.

Pilotprojektet ingår i en större satsning på hela sjukhuset för att få sjuksköterskor att vilja börja arbeta där och stanna kvar, genom att de får utvecklas och trivs.

Klara arbetsuppgifterna själv

I kartläggningen får avdelningens sjuksköterskor själva skatta om de har svårt för en arbetsuppgift, om de klarar den i samråd med en kollega, om de klarar dem självständigt eller om de till och med kan undervisa i hur den utförs.

– Det gäller både de som är nya och erfarna. Även de som arbetat i 20 år kan behöva fräscha upp kunskaper. De kanske inte arbetat med cvk-er på länge, inte tagit ekg eller kanske inte gjort bukdialyser. Riktlinjerna förändras också med åren.

Camilla Spetz vill bidra till att göra sjuksköterskornas arbete attraktivt. Alla ska få utnyttja hela sin kompetens och utvecklas.

Ny roll kan vara otydlig

Hon blev tillfrågad om att driva pilotprojektet strax innan vidareutbildningen till specialistsjuksköterska i medicin var klar.

– Det var bra, för annars kan den nya rollen vara otydlig för oss specialistutbildade mot medicin. Det märktes i min kurs, där flera bara skulle gå tillbaka till sin tidigare tjänst, utan nya arbetsuppgifter.

Fick utbildning med lön

Camilla Spetz är en av de sjuksköterskor inom Västra Götalandsregionen som i våras tog examen efter en vidareutbildning med bibehållen lön. Under den tvååriga utbildningen på halvfart har hon också arbetat på avdelningen och kunnat genomföra uppgifter i utbildningen där, tillsammans med en kollega och kurskamrat.

– Vi gjorde en journalgranskning och såg att vi kan bli bättre på att lyfta fram patienternas hinder, resurser och mål med vården. I vårt examensarbete undersökte vi hur patienterna upplevde kvaliteten på vården och vilka möjligheter vi har för personcentrerad vård.

Kroniska sjukdomar

Camilla känner starkt för den personcentrerade vården, som också var en röd tråd i vidareutbildningen. I den personcentrerade vården utformas vården i samråd med patienten.

I framtiden vill Camilla Spetz arbeta mer med patientundervisning.

– Jag vill fortsätta arbeta med patienter med kronisk nursjukdom och ge dem kunskap om vad de själva kan göra för att hantera sin sjukdom och må så bra som möjligt.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida