Stora nerdragningar befaras på Akademiska

Stora nerdragningar befaras på Akademiska
Annika Jonasson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Uppsala, vill att lednngen talar om vad som gäller.

Över 200 miljoner ska sparas på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men det är inga nya besparingar utan delar av ett tidigare sparbeting som sjukhusledningen inte har lyckats driva igenom. Ordföranden för Vårdförbundet i Uppsala är orolig för att det kommer att resultera i kompetensbrist.

19 november 2012

Akademiska sjukhuset har haft sparbeting under flera år och av det som lades förra året återstår drygt 200 miljoner.

Under nästa år måste de enskilda divisionerna spara 160 miljoner. Dessutom ska 60 miljoner sparas över hela sjukhuset. Det innebär att Akademiska måste minska sin arbetskraft med 325 årsarbetare, enligt Annika Jonasson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Uppsala.

Nyckelpersoner lämnar

Hon är orolig över att personalminskningen ska leda till brist på tid för återhämtning, men också över att sjukhuset kommer att tappa ännu fler specialister. En avancerad vård kräver specialistkomptens och redan nu har personal på nyckelpositioner lämnat sjukhuset. Det är dessutom svårt att rekrytera nya.

– Akademiska kan inte erbjuda marknadsmässiga löner. Till exempel kan inte sjukhuset konkurrera med kommunerna, och har därför inte kunnat anställa någon sjuksköterska med specialistkompetens i äldrevård. Det låga löneläget gör också att vi inte kan locka hit biomedicinska analytiker från intilliggande landsting, säger Annika Jonasson.

Saknar tydlighet

Vilka personalgrupper som måste lämna sjukhuset när sparbetinget nu ska genomföras är inte sagt och Annika Jonasson saknar en långsiktig planering från sjukhusledningens sida. Hon vill nu att ledningen gör tydligt för medarbetarna hur besparingarna ska gå till.

I morgon kommer parterna att träffas för att göra en risk- och konsekvensanalys av nerdragningarnas effekter.

På Vårdförbundet i Uppsala oroar de sig för medlemmarnas hälsa och under Vårdförbundsveckan, som startade i dag, bjuder avdelningen in medlemmarna till en föreläsning med stressforskaren Dan Hasson. Stress och ohälsa är temat och arrangemanget äger rum i morgon tisdag klockan 18 på restaurang Gillet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida