trendbrott

Färre dog av narkotika

Färre dog av narkotika
De flesta narkotikarelaterade dödsfallen är oavsiktliga förgiftningar, så kallade överdoser. Arkivbild: Getty Images

Förra året minskade de narkotikarelaterade dödsfallen och antalet sprututbytesprogram ökade. Det visar statistik som Folkhälsomyndigheten sammanställt.

27 april 2018

Antalet sprututbytesprogram har ökat de senaste åren i Sverige. Under 2017 fanns 14 aktiva sprututbytesprogram i Sverige jämfört med 9 stycken 2015. Under 2018 väntas fler landsting starta sprututbytesprogram.

Det kommunala vetot mot sprututbyte togs bort genom en lagändring för drygt ett år sedan och åldern för deltagande i programmen sänktes från 20 år till 18 år.

Läs också: Ny lag ger fler missbrukare möjlighet till sprututbyte

De narkotikarelaterade dödsfallen har också minskat för första gången på tio år. Utvecklingen måste följas upp över fler år men minskningen indikerar att utvecklingen kan vara på väg åt rätt håll, enligt Folkhälsomyndigheten. Majoriteten av dödsfallen var opioidrelaterade och de flesta dödsfallen var oavsiktliga förgiftningar, så kallade överdoser.

Läs också: Åtgärderna som ska minska narkotikadödligheten

Uppgifterna kommer i huvudsak från den årliga rapportering som myndigheten gör till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida