Kritik mot att ung praoelev fick delta aktivt vid kejsarsnitt

Kritik mot att ung praoelev fick delta aktivt vid kejsarsnitt
Att praoeleven fick lägga snitt och ge lokalbedövning vid ett kejsarsnitt kritiseras skarpt av Socialstyrelsen. Arkivbild: Mostphotos

Praoeleven vid Skånes universitetssjukhus fick göra ett hudsnitt och ge lokalbedövning vid kejsarsnitt. Eleven fick även göra en vaginal undersökning och närvara vid förlossning med sugklocka. Socialstyrelsen är mycket kritisk på flera punkter.

21 september 2012

Det var redan på första dagen som den unga praoeleven fick delta aktivt vid kejsarsnittet. Under handledning av läkaren fick eleven göra ett hudsnitt och ge lokalbedövning. Samma sak upprepades ett par dagar senare.

Praoeleven har även varit med under en förlossning med sugklocka och fått göra en vaginal undersökning.

Patientsäkerheten äventyras

Det hela blev ett lex Maria-ärende och Socialstyrelsens beslut innehåller kritik på flera punkter. Händelserna är inte förenliga med god och säker vård och patientsäkerheten har äventyrats, anser Socialstyrelsen.

– Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Läkaren har brustit i sin yrkesutövning dels genom att patienten inte fått tillräcklig information om elevens status och roll vid operationen, dels genom att läkaren överlåtit en del av sina arbetsuppgifter på en outbildad praoelev, säger inspektören Anne-Lie Berg.

Personalen vågade inte ifrågasätta

Skånes universitetssjukhus får även kritik för brister i den internutredning som gjorts. Det saknas bland annat riskbedömning.

Flera i personalen reagerade på praoelevens låga ålder, men vågade inte ta upp det till diskussion eller ifrågasätta verksamhetschefens godkännande av praktiken. Socialstyrelsen ser allvarligt på att det inte finns ett öppet klimat som gör att personalen vågade diskutera det lämpliga i att praoeleven var med på operationsavdelningen.

Nu vill Socialstyrelsen att Skånes universitetssjukhus redovisar hur man tillämpar riktlinjerna för praktik och kräver en handlingsplan för förbättrad patientsäkerhetskultur på kvinnokliniken.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida