patientsäkerhet

Nya regler för patienters klagomål

Nya regler för patienters klagomål
Under 2016 tog patientnämnderna emot drygt 36 000 klagomål. Med det nya klagomålssystemet stärks deras ställning. Arkivbild: Mostphotos

Från den 1 januari 2018 ska patienter lämna klagomål och synpunkter på vården direkt till vårdgivarna. Inspektionen för vård och omsorg ska i fortsättningen inte utreda alla patientklagomål utan bara ta hand om de mest allvarliga.

29 december 2017

Avsikten med de nya reglerna för klagomålshantering är att patienternas klagomål ska behandlas snabbare och att vårdgivaren, förutom en medicinsk förklaring, även ska kunna tala om varför det blev som det blev, hur det ska rättas till och vad som gjorts för att det inte ska hända någon annan.

När patienter har lämnat in ett klagomål ska de omgående få en bekräftelse på att det tagits emot och ärendet ska besvaras inom fyra veckor, enligt Socialstyrelsen.

Det nya klagomålssystemet bygger på den så kallade Klagomålsutredningen, som Vårdfokus berättat om tidigare.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kommer bara att utreda de allvarligaste ärendena där patienten fått en bestående sjukdom, en skada eller har avlidit. Förhoppningen är att det ska frigöra resurser hos Ivo så att myndigheten kan göra fler inspektioner och bedriva en mer systematisk tillsyn.

Läs också: Ivo ska ut på fler inspektioner i vården

Patientnämnderna, som finns i alla regioner och landsting, kommer att få en starkare ställning. De ska kunna arbeta oberoende av vårdgivaren och hjälpa patienterna att framföra sina klagomål och se till att de blir besvarade.

Under 2016 tog patientnämnderna emot 36 259 klagomål, en ökning med fem procent jämfört med året innan. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida