utredning

Skönhetsingrepp ska bara få utföras av hälso- och sjukvårdspersonal

Skönhetsingrepp ska bara få utföras av hälso- och sjukvårdspersonal
Medicinsk kompetens ska krävas vid kirurgiska ingrepp och injektioner. Arkivbild: Getty images.

Kirurgiska ingrepp och injektioner som görs i estetiskt syfte ska omfattas av samma regler som andra behandlingar i hälso- och sjukvården. Enbart legitimerad sjukvårdspersonal ska få utföra behandlingarna, och Ivo ska stå för tillsynen, föreslår Socialstyrelsen.

28 september 2018

Det behövs en tydlig reglering av estetiska behandlingar och patientsäkerheten måste stärkas, anser Socialstyrelsen som idag lämnade över sina förslag till regeringen.

Uppdraget fick Socialstyrelsen sedan den tidigare så kallade skönhetsutredningen sågats på flera punkter. De nya förslagen går längre.

Medicinsk kompetens ska krävas vid kirurgiska ingrepp och injektioner. Med kirurgiska ingrepp menas till exempel fettsugning, ögonlocksförminskning och bröstförstoring. Exempel på injektioner är behandling med fillers och botulinumtoxin.

Stärker skyddet för patienterna

? Vi har kommit fram till att kirurgiska ingrepp och injektioner kräver medicinsk kompetens eftersom de kan leda till allvarliga skador. För att stärka skyddet för den enskilde anser vi därför att hälso- och sjukvårdslagstiftningen ska gälla i sin helhet vid dessa behandlingar, säger Louise Follin Johannesson, jurist på Socialstyrelsens rättsavdelning.

Kirurgiska ingrepp och injektioner ska bara få göras av hälso- och sjukvårdspersonal, med det menas någon som har legitimation eller biträder en legitimerad. Det är vårdgivaren som ska avgöra om personen har rätt kompetens för att utföra ingreppet.

– Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är det inte lämpligt att tillåta personer som saknar medicinsk kompetens och som agerar utanför hälso- och sjukvården att utföra sådana här behandlingar. Vi föreslår därför en ny bestämmelse i patientsäkerhetslagen som begränsar detta, säger Louise Follin Johannesson.

Kontrolleras av Ivo

Socialstyrelsen vill också att det ska ställas krav på att de som sysslar med estetiska behandlingar ska ha patientförsäkring, vilket också skulle innebära ett starkare skydd för de som genomgår ingrepp.

Förslagen innebär att de som gör kirurgiska ingrepp eller ger injektioner i estetiskt syfte blir vårdgivare. Därmed skulle de också stå under tillsyn av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Det gör dem också skyldiga att ta emot och svara på patienters klagomål och synpunkter, föra patientjournal och ge information enligt patientlagen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida