Socialstyrelsen kritisk till nerdragningar i Västerbotten

Socialstyrelsen kritisk till nerdragningar i Västerbotten
Många turer har det varit om ambulansen i Västerbotten. Landstinget har dragit ner vilket resulterat i tillsynsärende hos Socialstyrelsen.

Förändringarna av sjukvården i Västerbottens inland har delvis gjorts på ett undermåligt sätt, anser Socialstyrelsen, som nu bestämt sig för att hålla ögonen på Västerbottens landsting för att inte patientsäkerheten ska äventyras.

Underlaget som ligger till grund för förändringarna av ambulanserna och akutvårdsplatserna är undermåligt, tycker Socialstyrelsen. Västerbottens landsting har saknat risk- och konsekvensanalys och bedömningarna av konsekvenser för patientsäkerheten har inte varit tydliga, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut.

Ska följa utvecklingen

Myndigheten fortsätter: ”Socialstyrelsen kommer att följa utvecklingen i den löpande tillsynen” vad gäller ambulansen i Åsele och Robertsfors och akutvården i Dorotea och Sorsele. Bara vad gäller Malå bedömer Socialstyrelsen att det inte finns någon risk för patientsäkerheten eftersom enbart huvudmannaskapet bytts ut. Tillsynsärendet är nu avslutat men i stället har Socialstyrelsen öppnat ett eget ärende vad gäller avvecklingen och förflyttningen av akutvårdsplatserna i Dorotea.

Avvecklats och dirigerats om

Vårdfokus har flera gånger skrivit om nerdragningarna i Västerbotten: Ambulansen Åsele har avvecklats och i stället har kommunen fått en akutbil. Ambulansen i Robertsfors har dirigerats om i syfte att ”utjämna resursutnyttjandet av samtliga ambulanser i länet” som Västerbottens landsting skriver i sitt svar till Socialstyrelsen. Huvudmannen för ambulansen i Malå har förändrats­ – det medicinska ansvaret har landstingets akutsjukvård medan personal och fordon tillhör primärvården. Dessutom har fyra respektive sex närsjukvårdsplatser vid Dorotea och Sorsele sjukstugor avvecklats.

Invånarna och oppositionen har kritiserat förändringarna och har skickat flera skrivelser om hur de slår mot befolkningen. Det är utifrån de synpunkterna som Socialstyrelsen i somras skapade ett tillsynsärende.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida