Tvång inom psykiatrin vanligast mot kvinnor

Tvång inom psykiatrin vanligast mot kvinnor
Kvinnor avskiljs oftare än män inom psykiatrin. Arkivbild: Colourbox

Män isoleras och läggs inte lika ofta i bälte.

11 december 2014

Det visar Socialstyrelsens statistik över psykiatrisk tvångsvård under 2013.

Fördelningen mellan könen är relativt jämn när det gäller det totala antalet tvångsvårdade. Cirka 10 000 personer vårdades förra året enligt lagen om sluten psykiatrisk tvångsvård. LPT.

Men av samtliga rapporterade tvångsåtgärder som vidtogs låg kvinnorna i topp, utom vid övervakning av försändelser.

  • Kvinnor spändes fast drygt 2 000 gånger.
  • Män lades i bälte 1 500 gånger.
  • Kvinnor i åldern 18 till 24 bältades allra mest.
  • Isolering, eller det som i Socialstyrelsens statistik kallas avskiljning, användes 968 gånger mot kvinnliga patienter.
  • Män isolerades 838 gånger.

Även tvångsåtgärder vid läkemedelstillförsel användes oftare mot kvinnor.

Ofta samma kvinnor

Men tittar man på individnivå så är det inte fler kvinnor än män som drabbas av tvångsåtgärder, enligt Herman Holm, överläkare vid vuxenpsykiatrin i Malmö och föredragande läkare för Socialstyrelsen.

Enligt honom ligger förklaringen till varför så många fler tvångsåtgärder, främst bältesläggningar, sker mot kvinnor genom att dessa oftare har ett självskadebeteende. De drabbas av tvångsåtgärdas upprepade gånger i högre utsträckning än andra patienter, vilket driver upp statistiken för kvinnorna.

LPT i landet

Flest antal tvångsvårdade enlig LPT fanns i Södermanland, Stockholm och Jönköping.

Även Västerbotten och Västernorrland låg över riksgenomsnittet.

Lägst antal tvångsvårdade patienter hade Jämtland, Västra Götaland, Gotland och Dalarna.

?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida