Beroendevård

Grönt ljus för medicin mot överdos utanför vården

Nu får läkare skriva ut förfyllda sprutor med motgiftet naloxon till personer som riskerar att ta en överdos av opioider.

Nyligen fick Läkemedelsverket och Socialstyrelsen uppdraget av regeringen att se över vilka möjligheter som finns att öka tillgängligheten till naloxon för patienter och personer utanför vården. Snabb behandling vid överdos med motgiftet naloxon är ett viktigt verktyg för att minska narkotikadödligheten, men fram till i dag har den behandlingen endast varit tillåten i sjukvården.

Även närstående får ge sprutan

Efter genomgång av regelverket ger båda myndigheterna nu grönt ljus för förskrivning av naloxon till patienter som är i riskzonen för överdos. Det handlar om förfyllda sprutor med läkemedlet som ordineras till en enskild patient, efter individuell bedömning.

– En läkare kan skriva ut det godkända läkemedlet naloxon direkt till personer som använder opioider och som riskerar att drabbas av överdos. Detta möjliggörs bland annat genom Socialstyrelsens föreskrifter om egenvård – insatser som en individ kan vidta för att behandla sig själv. När en patient, som i dessa fall, behöver praktisk hjälp med att utföra egenvården, ska läkaren samråda med den som ska hjälpa patienten. Det kan exempelvis vara en närstående, säger Socialstyrelsens chefsjurist Pär Ödman i ett pressmeddelande. 

Nästa steg blir att utreda hur naloxon kan göras tillgängligt till personal som arbetar inom områden där det kan finnas risk att bevittna överdoser, till exempel inom polis och socialtjänsten. Men i dagens system är så kallad tredjepartsförskrivning, som inte är riktad direkt till en specifik patient, inte tillåtet.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ser nu över vilka regeländringar och utbildningsinsatser som behövs och svar väntas komma i december.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida