Ingen koppling mellan narkolepsi och influensavirus

Ingen koppling mellan narkolepsi och influensavirus
Influensaviruset H1N1 bidrog sannolikt inte till att så många som vaccinerades med Pandemris utvecklade narkolepsi, enligt finska forskare. Foto: CDC

Att så många barn och unga insjuknade i narkolepsi sedan de vaccinerats med Pandemrix berodde inte på att de redan var smittade med H1N1-viruset, enligt en finsk studie.

13 augusti 2013

I jakten på en förklaringar till varför så många unga drabbades av narkolepsi efter vaccinationen har en teori varit att de vaccinerade redan var smittade med viruset och att det, tillsammans med vaccinet, orsakade narkolepsi hos vissa.

Men en finsk studie ger inga belägg för att den teorin stämmer.

Hade inte antikroppar mot viruset

Forskarna undersökte om det fanns antikroppar mot H1N1-viruset i blodet hos 45 av dem som drabbats av narkolepsi, men fann bara antikroppar hos två av dem.

I en kontrollgrupp, som bestod av personer som konstaterats ha haft svininfluensan fann man antikroppar hos 96 procent.

De finska forskarna drar slutsatsen att det är osannolikt att H1N1-viruset bidrog till den plötsliga ökningen av narkolepsi.

Läkemedelsverket håller dörren öppen

Men Nils Feltelius på svenska Läkemedelsverket vill inte helt avskriva influensans roll på basis av den här studien.

– Det är ett viktigt inspel av forskarna, men man bör nog fortfarande hålla öppet för att influensan kan ha spelat en roll, säger Nils Feltelius till tidningen Läkemedelsvärlden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida