Forskning

Lagrat blod bättre än sitt rykte

Lagrat blod bättre än sitt rykte
Blod som lagrats i sex veckor går utmärkt att använda vid blodtransfusioner, visar en stor svensk studie. Arkivbild: TT

Stor studie från Karolinska visar att lagrat blod i upp till sex veckor är lika säkert för patienterna som färskt blod.

År 2008 publicerades en studie som visade att hjärtopererade som fått blod som lagrats i bara två veckor löpte ökad risk att dö. Artikeln skapade stor oro i sjukvården. Därefter har flera hundra andra studier publicerats som inte kunnat ge något definitivt svar på hur patientsäkert lagrat blod egentligen är.

Lika säkert

Men nu visar den hittills största studien som gjorts på området att lagrat blod faktiskt är lika säkert som färskt blod.

Med hjälp av flera olika register har en grupp forskare vid Karolinska institutet i Stockholm studerat vad som hände med närmare 50 000 patienter som fått en blodtransfusion i samband med hjärtkirurgi.

Så gott som samtliga hjärtopererade patienter i Sverige sedan slutet av 1990-talet har ingått. Det blod de fick hade lagrats i upp till sex veckor, vilket är den längsta tillåtna lagringstiden i Sverige och flertaletet andra länder i västvärlden.

Ingen påverkan på hälsan

– Vi kunde inte se någon som helst koppling mellan hur länge blodet hade lagrats och hur det sedan gick för patienterna, säger Gustaf Edgren, läkare och docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet.

Trots den diskussion som funnits kring säkerheten med lagrat blod har rekommendationerna för lagringstiderna inte ändrats. Enligt Gustaf Edgren har inte heller praxis ändrats, åtminstone inte inom hjärtkirurgin. Men på vissa sjukhus i USA har osäkerheten lett till att vissa hjärtpatienter i första hand får färskt blod.

Ändras fysiologiskt

Han berättar att det finns många hundra studier som på olika sätt visat att lagringen faktiskt påverkar blodet rent fysiologiskt. Exempelvis att de röda blodkropparna blir sämre på att anpassa sig och får svårare att ta sig fram i blodkärlen.

– Det är säkert så. Men det verkar inte leda till några negativa effekter hos patienterna. Och det är ändå det som är viktigt.

Forskarna har bara studerat vad som händer med hjärtopererade. Hur det lagrade blodet fungerar på människor med andra sjukdomar eller sjukdomstillstånd har inte undersökts.

– Men ser man ingenting hos hjärtopererade så är det ganska osannolikt att det skulle påverka övriga patientgrupper negativt, säger Gustaf Edgren.

Resultaten publiceras i dag i vetenskapstidskriften Jama: Red cell concentrate storage and survival after cardiac surgery.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida