Läkemedelsverket granskar hur Apotekstjänst klarar kraven

Läkemedelsverket granskar hur Apotekstjänst klarar kraven
Enhetschef Annika Babra anser inte att det var fel att ge Apotekstjänst tillstånd att bedriva dosverksamhet. Foto: Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ska göra en inspektion hos det kritiserade Apotekstjänst AB för att kontrollera hur företaget lever upp till myndighetens krav.

27 augusti 2013

Masar och kommunsjuksköterskor i Västra Götaland och Halland har rasat över hur leveransen av dosdispenserade läkemedel har fungerat under sommaren. Sedan Apotekstjänst AB i maj tog över leveranserna från det statliga Apoteket har rapporterna om felaktiga eller försenade dosmediciner duggat tätt.

Har fått in flera anmälningar

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för läkemedelshantering och har gett Apotekstjänst AB tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek och maskinell dosverksamhet.

I likhet med Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har Läkemedelsverket fått in anmälningar både från vården och från privatpersoner. Nu genomförs en uppföljande inspektion av hur Apotekstjänst lyckas med sitt uppdrag.

Inte fel att ge tillstånd

Apotekstjänst AB är ett nystartat dotterbolag till ett företag som distribuerar dataspel och videofilmer och har igen tidigare erfarenhet av läkemedelshantering. Men enhetschefen på Läkemedelsverkets avdelning för apotek och receptfri detaljhandel, Annika Babra, tycker inte att myndigheten gjorde fel som gav företaget tillstånd att leverera dosmediciner.

– När landsting och regioner har gjort en upphandling och valt leverantör kommer en ansökan till Läkemedelsverket där vi bedömer om kraven på att bli apoteksaktör uppfylls. Vi utgår från ett regelverk och innan vi godkände Apotekstjänst AB gjorde vi en inspektion där vi granskade företagets förutsättningar, säger hon.

Omfattande regelverk

Regelverket är omfattande både för maskinell dosdispensering och för att bedriva öppenvårdsapotek.

Läkemedelsverket kontrollerar bland annat lokalernas utformning, hur verksamheten bedrivs, bemanningsplan, att det finns farmaceut och läkmedelsansvariga och att information kan överföras elektroniskt på ett säkert sätt. Dosdispensering ska också ske på ett säkert sätt – så att risken för fel minimeras.

Gav företaget en felaktig bild av sina förutsättningar?

Jag kan inte gå in på det mitt i rapportskrivandet. Vi bedömde att företaget hade förutsättningar för att bedriva dosverksamhet. Sedan har vi fått information om att de har haft igångsättningssvårigheter, men vi uppfattar att de har tagit ett stort ansvar för att lösa problemen, säger Annika Babra.

Rapport om avvikelser

Den pågående inspektionen av hur Apotekstjänst uppfyller kraven görs i samverkan med Inspektionen för vård och omsorg.

– Vi kommer att skriva en rapport till företaget om de avvikelser vi hittar, sedan har Apotekstjänst en månad på sig att komma med en åtgärdsplan. Eftersom problemen med dosmedicineringen berör så många och patienter riskerar att drabbas ska vi så snart som möjligt återkoppla till dem som har kontaktat oss. Men allra först ska aktören redogöra för vad de tänker göra, säger Annika Babra.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida