Stora skillnader i förbrukning av antibiotika mellan EU-länderna

Stora skillnader i förbrukning av antibiotika mellan EU-länderna
Antibiotikaförbrukningen varierar stort. Arkivbild: Mostphotos

I Grekland konsumeras nästan fyra gånger så mycket antibiotika per person som i Estland. Det visar ny statistik från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC som för första gången publicerar försäljningsdata för antibiotika.

Jämförelsen mellan länderna i Europa visar på stora skillnader i antibiotikaförbrukning. Siffrorna bygger på försäljningsstatistik från 2010 i 24 EU-medlemsländer samt Island och Norge.

Grekland ligger i särklass högst när det gäller antibiotikaförbrukningen med 39,4 dygnsdoser per dag på 1 000 invånare. I Estland är motsvarande siffra 11,1. För Sveriges del är det 14,2.

Andra länder som ligger högt i förbrukningen är Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg.

Jämfört med tidigare år är det nästan lika många länder som ökat sin konsumtion av antibiotika som minskat den.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida