Chef vill locka oorganiserade till strejkbryteri

Tre gånger så mycket betalt. Det ska sjuksköterskor som är oorganiserade på Helsingborgs lasarett ha blivit erbjudna mot att de går in och arbetar på avdelningen under strejken.

Enligt de anställda på sjukhusets kirurgiska akutvårdsavdelning är det någon av deras närmaste chefer som har gått runt på avdelningen med detta erbjudande. Men ingen vågar berätta vem, eftersom de är rädda för repressalier.

Vårdfacket erfar att det är områdeschefen Eva Stuhr-Sander som har uppmanat oorganiserade till strejkbryteri. Uppgiften bekräftas av Ulf Larsson, förtroendevald vid Vårdförbundets klubbexpedition på Helsingborgs lasarett.

– Upprörda medlemmar från avdelningen har ringt och berättat att deras områdeschef har erbjudit trippelbetalning åt de oorganiserade sjuksköterskorna om de tar på sig att jobba under strejken, säger han.

Eva Stuhr-Sander vägrar själv att kommentera. Hon varken förnekar eller bekräftar påståendet utan hänvisar till informationsavdelningen.

Enligt tillförordnade personalchefen Nils-Arne Hägne har agerandet definitivt inte sanktionerats av sjukhusledningen.

– Vi hanterar inte personalen olika beroende på om de är organiserade eller inte. Det finns ingen sådan policy från förvaltningens sida. Vi har inte något intresse av att trolla med spelreglerna för en konflikt, att direkt eller indirekt kränka föreningsrätten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida